5 september 2020

Digitale bijeenkomst voor patiënt en naasten na opname IC

Hoe geef je je leven weer vorm na een verblijf op de Intensive Care (IC)? Het verblijf op de IC kan voor veel patiënten en hun naasten een heftige, emotionele gebeurtenis zijn, die ook na ontslag uit het ziekenhuis impact kan hebben.

Catharina Ziekenhuis en Máxima MC organiseren samen een IC-café. Tijdens het IC-café staan onderwerpen centraal die te maken hebben met een verblijf op de IC.

Een bijeenkomst waar het uitwisselen van informatie, het beantwoorden van vragen en het geven en ontvangen van steun centraal staat. Deze bijeenkomsten zijn i.v.m. Covid maatregelen digitaal (Zoom); wanneer de maatregelen het toestaan en het verantwoord wordt geacht zijn de bijeenkomsten op locatie (Het Patronaat te Veldhoven).

Onderwerpen en data 

  • Maandag 23 november 2020 Delier (verwardheid ontstaan tijdens opname op de IC)
  • Maandag 22 maart 2021 PICS/PICS-F (Post Intensive Care Syndroom-Familie)
  • Maandag 31 mei 2021 Depressie en angst
  • Maandag 20 september 2021 Spierzwakte
  • Maandag 22 november 2021 Cognitieve stoornissen (geheugen- en concentratieproblemen

Tijd

Van 19.30 tot 20.30 uur via ZOOM

Voor wie

De avond is bedoeld voor alle ex-IC patiënten en/of naasten. Dus niet alleen voor mensen die in het Catharina ziekenhuis of Máxima MC opgenomen zijn geweest. Ook huisartsen zijn van harte welkom. Zorgverleners en ervaringsdeskundigen zullen u informatie geven over dit onderwerp. Er is alle ruimte voor vragen, maar vooral ook voor contact met elkaar, zodat u uw ervaringen kunt uitwisselen met anderen en van elkaar kunt horen hoe anderen omgaan met het leven na de intensive care.

Aanmelden

Aanmeldingen of vragen over deze bijeenkomst kunt u sturen naar ICcafe@mmc.nl. Na aanmelding ontvangt u een automatische bevestiging (deze kan in uw spam postvak belanden). Let op: Het aantal deelnemers is beperkt.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.icconnect.nl