23 januari 2021

Wat betekent de avondklok voor uw bezoek aan het ziekenhuis?

Vanaf zaterdag 23 januari is er een avondklok in heel Nederland van kracht. Dit betekent dat iedereen van 21.00 uur tot 04.30 uur moet binnenblijven. We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten wat dit voor u als patiënt betekent. In een aantal gevallen kunnen patiënten en bezoekers ook tijdens de avondklok van/naar Máxima MC reizen. We zetten de uitzonderingen voor u op een rij.

Calamiteiten

Moet u acuut naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld omdat u gaat bevallen of omdat er een andere spoedsituatie is? Dan kunt u naar het ziekenhuis komen. Het is niet nodig een ‘Eigen Verklaring Avondklok’ mee te nemen.

Op bezoek komen

De geldende bezoekersregeling blijft van kracht: 1 bezoeker per dag tussen 11.00 uur en 20.00 uur. Als bijvoorbeeld de medische situatie van uw naaste plotseling verslechtert, wordt in overleg met de afdeling een uitzondering gemaakt. Het is dan niet nodig een ‘Eigen Verklaring Avondklok’ mee te nemen.

Afspraken in de avond

Planbare zorg in de avonduren, ook na 21.00 uur, kan doorgaan. Denk bijvoorbeeld aan een MRI-scan. Ook ontslag uit het ziekenhuis na 21.00 uur wordt gezien als een uitzondering die valt onder ‘dringende medische omstandigheden’.

Moet u tussen 21.00 uur en 04.30 uur van of naar het ziekenhuis reizen en is er geen sprake van een calamiteit, dan dient u het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij u te hebben. Hierin staat waarom u tijdens de avondklok op straat bent. Deze verklaring kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid: Eigen verklaring avondklok.