25 februari 2021

Urgente zorg in MMC gaat door tijdens corona

Alle acute zorg (inclusief spoedoperaties, oncologische zorg, zorg voor onze hart- en vaatpatiënten en verloskundige zorg) en semi-acute en kritiek planbare zorg (zorg die niet lang uitgesteld kan worden) gaan door.
Polikliniekafspraken en onderzoeken gaan ook door zoals gepland. Als u niets van het ziekenhuis hoort, gaat uw afspraak gewoon door. U hoeft niet zelf te bellen. Waar dat mogelijk is, houden we video- en telefonische consulten.

Niet-spoedeisende operaties 

Er zijn nog steeds relatief veel besmettingen en veel ziekenhuisopnames. Tegelijkertijd zijn er minder medewerkers inzetbaar, bijvoorbeeld omdat ze zelf ziek zijn of in quarantaine.

In Máxima MC zijn nog steeds veel patiënten met het coronavirus opgenomen. De zorg voor deze patiënten is intensief en vraagt veel van zorgverleners. Meer van die gespecialiseerde zorg betekent ook dat er meer verpleegkundigen, artsen en bedden nodig zijn. Die extra handen zijn er helaas niet. Daarom moeten we zorgverleners van andere afdelingen inzetten. Zij kunnen dan niet hun normale werk doen. Dat betekent dat we genoodzaakt zijn om niet-spoedeisende operaties uit te stellen. We realiseren ons dat dit zeer vervelend is voor onze patiënten.

Een aantal minder spoedeisende operaties wordt uitgesteld. Voor dit soort operaties kan de wachttijd oplopen. Per patiënt bekijkt de medisch specialist zorgvuldig of een operatie kan worden uitgesteld. Patiënten die dit betreft, worden hierover persoonlijk door ons geïnformeerd. Als patiënten niets van het ziekenhuis horen, gaat hun operatie gewoon door.

Komt u binnenkort naar Máxima MC? We kunnen ons voorstellen dat u in verband met het coronavirus vragen heeft over uw afspraak, opname of bezoek aan ons ziekenhuis. We leggen u graag uit wat u kunt verwachten.