Bezoek aan MMC: maatregelen en voorwaarden

Vanwege het coronavirus is een bezoek aan Máxima MC in deze periode aan voorwaarden verbonden. Neem deze informatie alstublieft goed door.

Maatregelen ziekenhuis

We hebben alle benodigde maatregelen genomen om een ziekenhuisbezoek voor zowel u als de zorgverlener zo veilig mogelijk te laten verlopen. Wachtruimtes en spreekkamers zijn waar nodig aangepast om de 1,5 meter afstand mogelijk te maken. Indien nodig dragen onze zorgverleners beschermingsmaterialen.

Van u vragen we

  • Kom niet naar het ziekenhuis als u luchtwegklachten (neusverkouden, keelpijn en hoesten) of koorts (>38 °C) heeft. Neem bij (twijfel over) klachten alstublieft telefonisch contact met ons op.
  • Kom alstublieft alleen naar uw afspraak. Indien dat niet mogelijk is, kunt u één begeleider meenemen. Bij afspraken van kinderen mag één ouder/verzorger meekomen.
  • Kom binnen via de hoofdingang van het ziekenhuis en desinfecteer uw handen. Wij vragen u naar de volgende klachten: hoesten, neusverkouden, keelpijn, kortademigheid, koorts. Bij één van deze klachten krijgt u van ons een mondneusmasker om te dragen gedurende uw hele ziekenhuisbezoek. U hoeft niet bang te zijn dat u niet naar uw afspraak mag: ook als u klachten heeft, bent u van harte welkom. Wij helpen iedereen die onze zorg nodig heeft. Het is niet nodig om eigen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondneusmasker en handschoenen, te dragen.
  • Houd altijd 1,5 meter afstand.
  • Kom niet te vroeg: we vragen u om niet eerder dan 5 minuten voor de afspraak aanwezig te zijn. Indien u wel eerder bent, wacht dan alstublieft in de hal.
  • Na uw afspraak verlaat u het ziekenhuis direct, tenzij aanvullend onderzoek nodig is.

Wat u zelf kunt doen om mogelijke verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

  • Was uw handen met water en zeep
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of hoesten. Gebruik uw zakdoek maar één keer en was daarna uw handen. Heeft u geen zakdoek? Nies en hoest in uw elleboog.
  • Houd 1,5 meter afstand

Telefonische uitvraag

Eén werkdag voor uw afspraak in het ziekenhuis wordt u gebeld met enkele vragen over mogelijke corona-gerelateerde klachten. Dit om er zeker van te zijn dat u het ziekenhuis veilig kunt bezoeken. Let op: mogelijk bellen wij met een anoniem nummer.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan alstublieft contact op met de betreffende polikliniek of afdeling. Bekijk ook de meest actuele informatie rondom het coronavirus.

For English: frequently asked questions on the coronavirus.