Fit voor de operatie

Prehabilitatie

Hoe zorgen we dat u sneller op de been bent na de operatie? Prehabilitatie is de uitkomst! Een revolutionaire aanpak om u vóór de operatie fit te krijgen en op deze manier een voorsprong te geven. Dit versnelt het herstel na de operatie én verkleint de kans op complicaties. Het is een prachtig voorbeeld van Value Based Health Care in Máxima MC. Een programma dat grote bijdrage levert aan de kwaliteit van leven.

Prehabilitatie ontketent een revolutie in de zorg voor patiënten die een grote operatie moeten ondergaan. We maken u als patiënt ‘fit to fight’. Het programma bestaat uit een combinatie van conditie en krachttraining, voedingsondersteuning, extra eiwitten en vitamines, psychologische hulp en, indien nodig, een stoppen-met-roken-traject. Een programma waarbij zorgprofessionals vanuit tien verschillende disciplines intensief samenwerken: chirurgen, diëtisten, fysiotherapeuten, sportartsen, anesthesiologen, psychologen, MDL-artsen, casemanagers, verpleegkundigen en onderzoekers. Een integrale aanpak: dat is moderne gezondheidszorg. Het lijkt heel vanzelfsprekend, maar juist de integrale opzet van MMC is tot op heden uniek.

Zenuwachtig thuis wachten
De wachttijd voor een darmoperatie is gemiddeld vijf weken. In plaats van zenuwachtig thuis te wachten, kan u deze tijd heel nuttig gebruiken om te trainen. Sneller opereren heeft geen extra voordelen op bijvoorbeeld de genezingskans. Een goede voorbereiding door verbetering van conditie heeft naar verwachting wél effect op het herstel na de operatie. Met een goede conditie bent u veel beter in staat om de operatie goed te doorstaan, is de kans op complicaties en bijwerkingen van de behandeling kleiner en gaat het herstel vlotter.

Conditie verbeteren voor operatie
Vergelijk het met een topsportaanpak. Bij een darmkankeroperatie levert u veel in aan conditie. In de topsport worden wedstrijdsporters na een blessure in relatief korte tijd weer op niveau gebracht. Tussen de diagnose darmkanker en het moment van de operatie zit in de regel maar vier tot vijf weken. Dat is een nogal korte tijd, maar bij uitstek een periode die we optimaal kunnen benutten om u fysiek en mentaal sterker te maken vóór de operatie.

Onderzoek naar prehabilitatie
In MMC zijn we al intensief bezig met prehabilitatie bij patiënten met darmkanker. We hebben nu zo’n twintig patiënten kennis laten maken met het programma. Deze pilot toont aan dat het mogelijk is om tien disciplines in ons ziekenhuis optimaal te laten samenwerken. Patiënten die hebben deelgenomen aan de pilot hebben ongeveer vijftien procent aan conditie en kracht gewonnen. De eerste patiënten zijn dan ook erg enthousiast over hun deelname en lijken baat te hebben bij prehabilitatie. Niet alleen de patiënten zelf maar ook hun familieleden merken dat ze daadwerkelijk fitter worden.

En met de resultaten kunnen we nu de volgende stap zetten: een internationale studie om voldoende wetenschappelijk bewijs te verzamelen om prehabilitatie daadwerkelijk te kunnen invoeren op grote schaal. Vanuit MMC loopt een wereldwijde studie naar prehabilitatie, genaamd PREHAB. Deze internationale studie wordt mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding. Er doen meer dan 700 patiënten aan mee in ziekenhuizen uit Montréal, Kopenhagen, Parijs, Ferrara en Barcelona. Chirurg Gerrit Slooter leidt de studie, gesteund door projectmanager Nicole Papen-Botterhuis, sportarts Goof Schep en promovendus Charlotte Molenaar. Arts-onderzoeker Stefan van Rooijen is initiatiefnemer.

Patient empowerment
In MMC starten we binnenkort met prehabilitatie voor andere vormen van kanker. We zijn daarmee het eerste ziekenhuis in Nederland dat patiënten de mogelijkheid geeft om maximaal betrokken te zijn bij hun behandeling: ‘patient empowerment’.

 

Ervaringsverhaal
Meer weten over het prehabilitatie-programma? Lees ook het verhaal van dhr Claessens.