Fit voor uw operatie

Prehabilitatie is een trainingsprogramma voorafgaand aan uw operatie, met het doel om uw conditie te verbeteren. Een operatie is een belasting voor het lichaam, u levert in aan conditie. Prehabilitatie geeft u een voorsprong, waardoor herstel straks vlotter verloopt en de kans op complicaties verkleint.

Met een goede conditie bent u beter in staat om de operatie (en eventuele chemotherapie) te doorstaan, is de kans op complicaties en bijwerkingen van behandeling kleiner, en gaat het herstel vlotter. Wat we doen is het optimaal benutten van de wachttijd van enkele weken tot uw operatie. In plaats van thuis af te wachten, bieden we u de mogelijkheid om te gaan trainen. Het programma bestaat uit een combinatie van conditie- en krachttraining, voedingsondersteuning, psychologische hulp en indien nodig een stoppen-met-roken-traject.

We combineren beweging en goede voeding voor spieropbouw. Beweging en voeding versterken elkaars werking. Bij training worden uw spieren geprikkeld om op te bouwen en de voeding levert bouwstoffen voor de spiergroei. Met meer spieren heeft u meer spierkracht en daarmee bent u fitter.

Met prehabilitatie betrekken we u actief bij uw eigen behandeling. Vanzelfsprekend gaat het om een keuze: u als patiënt bepaalt of u mee wil doen, onze zorgverleners helpen u bij deze afweging.

Wanneer is prehabilitatie mogelijk

In MMC zijn we al een tijd intensief bezig met prehabilitatie bij patiënten met darmkanker. Patiënten die hebben deelgenomen zijn enthousiast en hebben ongeveer vijftien procent aan conditie en kracht gewonnen. Vele zorgprofessionals werken hiervoor intensief samen: chirurgen, MDL-artsen, diëtisten, fysiotherapeuten, sportartsen, anesthesiologen, psychologen, casemanagers, verpleegkundigen en onderzoekers.

De wachttijd voor een darmoperatie is gemiddeld 5 weken; deze tijd gebruiken we voor het programma. Sneller opereren heeft geen extra voordelen, bijvoorbeeld op uw genezingskans. Een goede voorbereiding door verbetering van uw conditie heeft echter wél een groot effect op het herstel na de operatie.

Op korte termijn hopen we het prehabilitatie-programma ook in te zetten voor andere operaties, zoals bij long- en blaaskanker.

Onderzoek naar prehabilitatie

Vanuit MMC loopt een wereldwijde studie naar prehabilitatie voor darmkankeringrepen. Deze internationale studie wordt mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding. Er doen meer dan 700 patiënten aan mee in ziekenhuizen uit Canada, Denemarken, Italië, Spanje en Nederland. Als patiënten hieraan deelnemen, worden ze in één van de twee groepen ingeloot: de trainingsgroep die het volledige programma volgt of de controlegroep die alleen enkele metingen en adviezen krijgt. Het doel is om voldoende wetenschappelijk bewijs te verzamelen om prehabilitatie te kunnen invoeren op grote schaal. De studie wordt geleid door chirurg dr. Gerrit Slooter.

Ervaringsverhaal prehabilitatie

Meer weten over het prehabilitatie-programma? Lees ook het verhaal van dhr Claessens.