Resultaten longrevalidatie in beeld

Na het longrevalidatieprogramma van Máxima MC (MMC) zien we bij patiënten een afname van ziekteklachten en een verbetering van kwaliteit van leven. Door middel van een patiëntonderzoek maakt MMC deze zorg transparant en brengt het de resultaten van de revalidatie in beeld.

Longrevalidatie

Download de infographic

 

Aantal opnames en exacerbaties

opnames longrevalidatie mmc

Toelichting

In 2018 zijn 101 patiënten met longrevalidatie, gestart, 94 hebben het programma afgerond

  • Revalidatie afgebroken: 7
  • Overleden: 0

Van deze patiënten zijn het aantal opnames en exacerbaties gerapporteerd in de periode 1 jaar vóór de longrevalidatie (LR), tijdens LR en 1 jaar ná LR.

Van 2019 kunnen deze resultaten nog niet berekend worden i.v.m. niet voltooien 1-jaars follow-up.

Bevindingen

Opnames:

Het aantal ziekenhuis opnames nam af van 26 opnames in het jaar voor de longrevalidatie, naar 2 opnames in het jaar na longrevalidatie.

Exacerbaties:

Het aantal exacerbaties nam af van 116 exacerbaties in het jaar vóór de start van de longrevalidatie, naar 3 exacerbaties in het jaar na longrevalidatie.

exacerbaties longrevalidatie mmc

Kortademigheid en roken

mMRC longrevalidatie MMC

Toelichting

Van de 101 patiënten in 2018 en 64 patiënten in 2019 (gestart tussen 1-1 en 30-6-2019) is de mMRC score afgenomen voor de longrevalidatie, en na de longrevalidatie. Ook is gevraagd of patiënten roken voor en na de revalidatie.

Bevindingen

Kortademigheid

De gemiddelde mMRC score is na de longrevalidatie significant lager (p<0.05) dan voor de longrevalidatie in zowel 2018 als 2019. Dit geeft aan dat de klachten van kortademigheid zijn afgenomen na deelname aan de longrevalidatie.

Rokers

Voor de longrevalidatie was 23% van de deelnemers roker. Na de longrevalidatie rookte nog 7% van de deelnemers (2018). Voor 2019 daalde het percentage rokers van 16 naar 5%.

rokers longrevalidatie mmc