27 maart 2019

‘Er is dringend behoefte aan innovatieve revalidatiemethoden’

‘Er is dringend behoefte aan innovatieve revalidatiemethoden’

Rutger Brouwers, cardioloog in opleiding bij Máxima MC (MMC), werkt aan de laatste loodjes van de SmartCare-CAD studie: zijn promotieonderzoek naar de effecten van hartrevalidatie in de thuissituatie met begeleiding op afstand. Onder begeleiding van zijn promotor cardioloog dr. Hareld Kemps, hoopt hij met zijn onderzoek aan te tonen dat thuisrevalidatie op de lange termijn effectiever is dan reguliere hartrevalidatie voor patiënten die revalideren na een hartaanval, dotterbehandeling of bypassoperatie.

Wereldwijd zijn hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak. De positieve effecten van hartrevalidatie zijn meer dan eens bewezen. Desondanks volgt slechts tussen de dertig en vijftig procent van de hartpatiënten een revalidatieprogramma zoals in Flow, onderdeel van MMC.
Rutger Brouwers: “De patiënten die wel revalideren, vallen na intensieve begeleiding helaas vaak terug in hun oude leefpatroon; terwijl het verbeteren van leefstijl het risico op een nieuwe hartaandoening aanzienlijk verkleint. Daarom is er dringend behoefte aan innovatieve revalidatiemethoden, die ervoor zorgen dat méér patiënten deelnemen en die bijdragen aan het langer vasthouden van de positieve effecten ervan. Zo’n programma betekent vooral: voldoende en op een verantwoorde manier bewegen. Met de SmartCare-CAD studie willen we onderzoeken of thuis trainen onder begeleiding op afstand meer effect heeft dan trainen in het ziekenhuis.”

Thuis of in het ziekenhuis?

“Het doel van de SmartCare-CAD studie is om bij patiënten met afwijkingen in de kransslagaders de op afstand begeleide hartrevalidatie te vergelijken met standaard hartrevalidatie in het ziekenhuis. Het onderzoek heeft alleen betrekking op het beweegprogramma bij de fysiotherapie. Loting bepaalt welke van de twee behandelingen een deelnemer krijgt. De helft van de deelnemers aan het onderzoek volgt gedurende 3 maanden standaard hartrevalidatie in het ziekenhuis. De andere helft volgt eerst zes trainingssessies in het ziekenhuis, onder begeleiding van een fysiotherapeut. Vervolgens trainen de deelnemers zelf thuis gedurende 3 maanden, waarbij zij op afstand begeleid worden. Daarna worden ze nog 9 maanden op afstand in de gaten gehouden. Na 1 jaar worden de twee behandelingen met elkaar vergeleken. Eind dit jaar zullen de resultaten van ons onderzoek bekend zijn.”

Wetenschapsweek

Jaarlijks vindt in Máxima MC in maart de wetenschapsweek plaats. Deze week staat in het teken van het vele onderzoek dat hier plaatsvindt en iedereen die zich hiermee bezighoudt. Als topklinisch ziekenhuis vervullen we een bijzondere rol op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Dagelijks wordt er hier gewerkt aan studies die moeten leiden tot betere, slimmere en betaalbare zorgoplossingen.