Oncologische revalidatie

Flow biedt medisch specialistische revalidatiezorg (MSR) aan voor complexe oncologische patiënten die, als gevolg van (hun behandeling voor) kanker en mogelijk co-morbiditeit last hebben van:

  • vermoeidheidsklachten
  • conditionele problemen
  • angstige of depressieve gevoelens
  • problemen in communicatie en in dagelijkse activiteiten

Wanneer meerdere problemen in samenhang met elkaar belemmerend zijn in het dagelijks functioneren en/of (terugkeer in) de arbeidssituatie, dan kunt u door uw behandelend specialist of de verpleegkundig specialist oncologie verwezen worden naar Flow voor complexe (medisch specialistische) revalidatie. Ook indien niet helemaal duidelijk is of er sprake is van complexe- dan wel meervoudige problematiek, kan verwezen worden naar Flow voor een intake en assessment (screening).

De sportarts zal na intake en assessment de triage uitvoeren, d.w.z. bepalen of er sprake is van de hierboven beschreven complexe, met elkaar samenhangende problemen waarvoor revalidatiebehandeling door een multidisciplinair specialistisch team, bestaande uit revalidatiearts, sportarts, verpleegkundig specialist oncologische revalidatie, fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut en diëtiste aangewezen is. Indien dit het geval is, dan kan volgt een revalidatiebehandeling in Flow.

Is er sprake van enkelvoudige / meervoudige problematiek, welke los van elkaar behandeld kan worden (bijvoorbeeld fysiotherapie en/of psychologische zorg), dan kan rechtstreeks verwezen worden naar een voor oncologie gespecialiseerde Fyneon praktijk in de 1e lijn.

Ervaring

Lees ook de ervaring van Renske van Dun met oncologische revalidatie.

Vergoeding

Oncologische revalidatie Flow wordt vergoed volgens de medisch specialistische revalidatiezorg (MSR) vanuit uw basisverzekering.

Voor overige oncologische revalidatietrajecten dient u zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar vergoeding fysiotherapie en/of psychologische zorg.