Onderzoek naar de effecten van hartrevalidatie thuis: de SmartCare-CAD studie

De positieve effecten van hartrevalidatie zijn meer dan eens bewezen. Patiënten die meedoen vallen na een intensieve begeleiding echter vaak snel weer terug in oude patronen. Daarom is er een dringende behoefte aan innovatieve revalidatiemethoden, die ervoor zorgen dat méér patiënten deelnemen en die bijdragen aan het langer vasthouden van de positieve effecten. Zo’n programma betekent vooral: voldoende en op een verantwoorde manier bewegen. Met de SmartCare-CAD studie willen we onderzoeken of thuis trainen onder begeleiding op afstand meer effect oplevert dan trainen in het ziekenhuis.

Hartrevalidatie bij Flow is gericht op lichamelijk en geestelijk herstel en op het voorkomen van ziekteverschijnselen in de toekomst. Een belangrijk onderdeel van hartrevalidatie is lichamelijke training en beweging. Op dit moment vindt een beweegprogramma altijd plaats bij de afdeling fysiotherapie in het ziekenhuis. Door technologische ontwikkelingen is het ook mogelijk om een beweegprogramma op afstand te begeleiden (thuisrevalidatie). Dit heeft verschillende voordelen voor de patiënt. Patiënten hoeven niet meer naar het ziekenhuis te komen en kunnen op een manier en tijdstip bewegen dat hen goed uitkomt. Daarnaast houden ze het bewegen op deze manier hopelijk langer vol. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat hartrevalidatie op afstand een veilige behandeling is.

Thuis of in het ziekenhuis?

Het doel van de SmartCare-CAD studie is om bij patiënten met afwijkingen in de kransslagaders de op afstand begeleide hartrevalidatie te vergelijken met standaard hartrevalidatie in het ziekenhuis. Het onderzoek heeft alleen betrekking op het beweegprogramma bij de fysiotherapie. Loting bepaalt welke van de twee behandelingen een deelnemer krijgt. De helft van de deelnemers aan het onderzoek volgt gedurende 3 maanden standaard hartrevalidatie in het ziekenhuis. De andere helft volgt eerst zes trainingssessies in het ziekenhuis, onder begeleiding van een fysiotherapeut. Vervolgens trainen de deelnemers zelf thuis gedurende 3 maanden, waarbij zij op afstand begeleid worden. Daarna worden ze nog 9 maanden op afstand in de gaten gehouden. Na 1 jaar worden de twee behandelingen met elkaar vergeleken. Hieronder wordt uitgelegd hoe deelname aan het onderzoek en op afstand begeleide hartrevalidatie er voor u uit kan zien.

Uitkomsten

De SmartCare-CAD studie is gestart in 2016 en is naar verwachting eind 2019 afgerond. Uiteindelijk doen er in totaal 300 patiënten mee aan dit onderzoek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. R. Brouwers, coördinerend arts-onderzoeker, via smartcare@mmc.nl.

Thuisrevalidatie in zes stappen

SmartCare Hartrevalidatie intakegesprek

1. Intakegesprek
In het ziekenhuis wordt bekeken of u in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek. De verpleegkundig specialist stelt in overleg een passend beweegprogramma samen en beoordeelt of dit thuis uitgevoerd kan worden. Uiteraard beslist u uiteindelijk zelf over deelname aan het onderzoek.

SmartCare Hartrevalidatie uitleg over het onderzoek

2. Uitleg over het onderzoek
Bij deelname aan het onderzoek volgt een gesprek met de arts-onderzoeker. Hij legt uit hoe het onderzoek in zijn werk gaat. Indien u op afstand begeleid wordt (thuisrevalidatie), vertelt de onderzoeker hoe het online gezondheidsportaal en de sensoren werken waarmee u thuis kunt trainen. Indien u het standaard hartrevalidatieprogramma krijgt, vinden alle trainingen plaats bij de fysiotherapie in het ziekenhuis.

SmartCare Hartrevalidatie Start trainingen

3. Start trainingen
Bij op afstand begeleide revalidatie vinden de eerste zes trainingssessies altijd plaats onder begeleiding van een fysiotherapeut in het ziekenhuis. Hierbij maakt u kennis met de juiste manier van trainen en het gebruik van de beweegsensoren (een hartslaghorloge en bewegingsmeter). Na 6 trainingen wordt bepaald of de training thuis voortgezet kan worden.

SmartCare Hartrevalidatie Thuisrevalidatie

4. Thuisrevalidatie
Hierna kunt u gedurende 3 maanden thuis revalideren. Wanneer u een voorkeur hebt voor een bepaalde activiteit of sport (bijvoorbeeld wandelen, fietsen, fitness of tennis) wordt dit meegenomen in het revalidatieprogramma. Zo kunnen trainingen ingericht worden naar eigen behoefte.

SmartCare Hartrevalidatie Gegevens doorsturen

5. Gegevens doorsturen
Eén keer per week uploadt u de trainings-gegevens van de sensoren via de computer naar het portaal, waardoor zowel uzelf als de fysiotherapeut in het ziekenhuis uw vorderingen kan volgen. Ook andere zorgverleners en familie en vrienden kunnen toegang krijgen tot je gegevens. Via een videoconsult bespreekt u wekelijks de vorderingen met de fysiotherapeut in het ziekenhuis.

SmartCare Hartrevalidatie Eindevaluatie

6. Eindevaluatie
Na drie maanden vindt in het ziekenhuis een evaluatiegesprek plaats bij verpleegkundig specialist en de arts-onderzoeker. De rest van het jaar blijft u thuis in beweging met de sensoren en worden uw gegevens op afstand gevolgd. Indien nodig hebt u via een videoconsult nog contact met de fysiotherapeut. Na 1 jaar volgt een eindevaluatiegesprek bij de arts-onderzoeker. Hierna is uw deelname aan het onderzoek afgerond.

Video