‘Moedermelk is gezond voor premature baby’s’

Na 24 weken zwangerschap bevalt Fatima Mohamed (36) van een drieling in het Vrouw Moeder Kind-centrum in Máxima MC, locatie Veldhoven. Ze voedt de premature baby’s met haar eigen moedermelk, want juist voor te vroeg geboren baby’s is moedermelk de meest volwaardige voeding. Vanwege de vele voordelen wordt in MMC gestimuleerd. Sabrina, Suhaira en Abdirahmam doen het erg goed en na dertien weken verblijf in het VMK-centrum mogen ze bijna naar huis.   

Het geven van eigen moedermelk aan een drieling is erg bijzonder, vertelt lactatiekundige van MMC Trees Loos: “De drieling is extreem vroeg geboren. Omdat de baby’s vanaf de geboorte nog niet krachtig genoeg zijn om aan de borst te drinken, houdt Fatima alleen met kolven haar moedermelkproductie in stand. Bij één baby is dit al uitzonderlijk. Laat staan bij een drieling. Nu, na enkele weken, is ze rustig aan het starten met het geven van borstvoeding.” In het begin krijgt ze veel begeleiding bij het geven van borstvoeding van de lactatiekundige, die bewaakt en ondersteunt bij de borstvoeding in het ziekenhuis. Zij geeft voorlichting en kan worden geraadpleegd bij uitzonderlijke situaties of problemen rondom de borstvoeding. “Als ik een vraag heb, kan ik altijd terecht”, vertelt Fatima. Ze heeft dan ook geen moment getwijfeld of ze de baby’s ging voeden met moedermelk. “Moedermelk is gezond en beter voor de premature baby’s. Het bevat alle stoffen die nodig zijn voor optimale groei en ontwikkeling.”

Het voeden van drie kleintjes is een zware taak en kost veel energie. “Een moeder van een drieling moet natuurlijk meer moedermelk aanmaken dan wanneer ze maar één baby hoeft te voeden. Discipline om veelvuldig te kolven is daarom vereist. Wanneer baby’s daarnaast zo extreem vroeg geboren zijn, hebben ze langere tijd intensieve zorg nodig. Dit kan veel stress veroorzaken bij de moeder, doordat er geen sprake is van een normale kraamtijd. Voor een jonge moeder is het eigenlijk een voorwaarde om tot een goede moedermelkproductie te kunnen komen.” Binnen het VMK-centrum wordt er gewerkt volgens het Family Centered Care principe (gezinsgerichte zorg), waarbij je als ouder deelneemt aan de zorg voor het kind. Eén van de mogelijkheden is rooming-in. Dit betekent dat je 24 uur per dag bij de kinderen op dezelfde kamer verblijft. Een groot voordeel voor Fatima, want hierdoor kan ze gelukkig een groot deel van de zorg zelf doen.

Zorg voor borstvoeding

MMC heeft in december 2008 voor het VMK-centrum het certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’ behaald. Dit certificaat wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF uitgereikt aan borstvoedingsvriendelijke zorginstellingen. In december 2014 heeft voor de derde keer een herbeoordeling plaatsgevonden, waarbij wederom een verlenging van het certificaat is verkregen, ditmaal tot december 2018. Dit geeft garantie dat MMC werkt volgens de tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding.