Fertiliteitsonderzoek

Wanneer het niet lukt om zwanger te raken, houdt de gynaecoloog enkele onderzoeken. Na aanmelding op de fertiliteitpolikliniek wordt het oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) verricht.

Het oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) bestaat uit (een deel van) de volgende stappen:

  • Aan de hand van vragenlijsten wordt er bij u en uw partner gekeken naar de medische voorgeschiedenis.
  • Bij de man vindt zaadonderzoek plaats.
  • Bij de vrouw wordt door middel van frequente echo’s en bloedonderzoek gekeken of er een eisprong optreedt.
  • Indien de cyclus erg onregelmatig is, wordt er uitgebreid bloedonderzoek verricht om informatie te krijgen over eventuele eileiderinfecties uit het verleden. Ook kan de arts aanvullend onderzoek doen naar de doorgankelijkheid van de eileiders.
  • Een ander mogelijk onderzoek is een transvaginale hydrolaparoscopie. Dit is een kijkoperatie in de buikholte. Het doel hiervan is het onderzoeken van de eileiders en de eierstokken. Het Vrouw Moeder Kind-centrum van Máxima MC is één van de weinige klinieken in Nederland die deze onderzoeken poliklinisch uitvoert.
  • Via een röntgenonderzoek kan de gynaecoloog de vorm van de baarmoeder en de doorgankelijkheid van de eileiders bekijken. Dit onderzoek wordt ook wel een hysterosalpingografie (HSG) genoemd en vindt net na de menstruatie en voor de eisprong plaats.
    Na het oriënterend fertiliteitsonderzoek wordt een inschatting gemaakt hoe groot de kans is dat u binnen een jaar zwanger wordt. Wanneer de kans groot is, volgt er niet direct een behandeling. Indien er een relatief kleine kans is dat u zwanger raakt, wordt er gekozen voor een behandeling die afhankelijk is van de gestelde diagnose.

Biometrie

(Een deel van) dit onderzoek wordt verricht op de afdeling biometrie. Hier vindt onderzoek plaats door middel van echoscopie. Door echoscopisten worden de volgende onderzoeken verricht: gynaecologische echo’s, zwangerschapsecho’s en echo’s ten behoeve van vruchtbaarheidsonderzoek of vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF of intra uteriene inseminatie.