Kwaliteit geboortezorg in beeld

Het Vrouw Moeder Kind-centrum (VMK-centrum) van Máxima Medisch Centrum (MMC) maakt de zorg rondom de geboorte transparanter. Hierdoor kunt u de kwaliteit van geboortezorg vergelijken en kunnen wij deze blijven verbeteren. De ideale geboortezorg is een gezonde moeder én een gezonde baby. ​

Cijfers MMC

Hoeveel baby’s worden er jaarlijks in Máxima Medisch Centrum geboren? En hoe beoordelen de kersverse ouders ons ziekenhuis? Wij bundelen onze cijfers:

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Hoe meten we kwaliteit?

Het VMK-centrum registreert jaarlijks alle ontwikkelingen rondom kwaliteit van geboortezorg in een jaarverslag. Deze cijfers vergelijken we met het landelijk en regionaal gemiddelde van geboortezorg. Voor de landelijke cijfers gebruiken we als bronnen: de Verloskundige Onderlinge Kwaliteits Spiegeling (VOKS) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

Deze cijfers zijn door MMC nu voor het eerst in begrijpelijke taal openbaar gemaakt. Hierdoor kunt u vanaf nu de kwaliteit rondom onze geboortezorg nog beter inzien en begrijpen.

Aantal geboortes in MMC

In het Vrouw Moeder Kind-centrum van MMC werden in 2014 2508 baby’s geboren waarvan 1279 jongens en 1229 meisjes.

In MMC is het mogelijk om poliklinisch en klinisch te bevallen:

  • Poliklinisch houdt in dat u als zwangere vrouw zonder medische complicatie kunt kiezen voor: ‘thuis bevallen in MMC’. Dit gebeurt samen met uw eigen verloskundige in een kraamsuite met een huiselijke uitstraling. In 2014 kozen 332 vrouwen hiervoor en dit aantal groeit jaarlijks. Samen met de verloskundigenpraktijken uit de omgeving doet MMC er alles aan om de aanstaande moeders veilig en vertrouwd te laten bevallen.
  • Klinisch betekent dat u in het ziekenhuis bevalt omdat er een medische indicatie is.

In MMC werden er in 2014 2176 baby’s klinisch geboren en 332 baby’s poliklinisch.

Kans op spontane, natuurlijke bevalling

Bij een zwangerschap van uw eerste kind waarbij het kind in hoofdligging ligt, had u in 2014 binnen MMC 74% kans op een spontane, natuurlijke bevalling.

Landelijk ligt dit gemiddelde percentage op 60% en in de regio Brabant is dit 63%

Bevalling met vacuümbevalling (zuignapbevalling) of keizersnede

De kans op een vacuümbevalling (zuignapbevalling) of een keizersnede voorbij 37 weken zwangerschap is in MMC veel lager dan verwacht mag worden op grond van het aantal baby’s dat in MMC geboren wordt.

Vacuümbevalling (zuignapbevalling)
In 2014 was de kans dat er in MMC met een vacuümbevalling (zuignapbevalling) voorbij 37 weken zwangerschap werd ingegrepen tijdens de bevalling slechts 11%.
Het landelijk gemiddelde van alle Nederlandse ziekenhuizen ligt op 15%.

Keizersnede
De kans dat er in MMC met een keizersnede voorbij 37 weken zwangerschap werd ingegrepen tijdens een bevalling was in 2014 slechts 9%.
Landelijk gezien heb je 11% kans om toch een keizersnede te krijgen.

Draaien van stuitligging naar hoofdligging

Als een kind in stuitligging ligt is het in het VMK-centrum van MMC mogelijk om te proberen het kind te draaien naar een hoofdligging (versiepoging). Het draaien van de baby van stuitligging naar hoofdligging verlaagt de kans op een keizersnede, en is in MMC een procedure die 20 tot 30 seconden duurt.

In 2014 lukte dit in het VMK-centrum van MMC in 66% van de gevallen. Hiervan was het slagingspercentage van de draaiing bij vrouwen die voor de eerste keer zwanger waren 52%. Bij vrouwen die al eerder zwanger waren geweest, was het slagingspercentage zelfs 84%.

Dit slagingspercentage van 66% is een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde slagingspercentage dat ligt op ongeveer 40%.

Borstvoeding

In het VMK-centrum van MMC stimuleren we het geven van borstvoeding. Voorlichting over en begeleiding bij het geven van borstvoeding krijgt daarom speciale aandacht.
MMC heeft sinds december 2008 voor het Vrouw Moeder Kind-centrum het certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’ behaald. Dit certificaat wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF uitgereikt aan borstvoedingsvriendelijke zorginstellingen.

In 2014 startte 78,3% van alle vrouwen waarvan hun kind in het VMK-centrum van MMC is geboren met borstvoeding. Hieronder vallen ook alle moeders die opgenomen waren op de intensive care voor zwangeren en moeders waarvan hun kindje te vroeg is geboren.

Landelijk gezien startte 80% van alle moeders in Nederland met borstvoeding na de geboorte van hun kind.

Tevredenheid ouders met Vrouw Moeder Kind-centrum

Ouders waarvan hun kind in het Vrouw Moeder Kind-centrum is geboren zijn tevreden en geven het VMK-centrum in 2014 gemiddeld een 8,3. Dit cijfer geldt voor de kraamsuites, de intensive care voor zwangeren, de intensive care voor te vroeg geborenen en de medium care voor zuigelingen.

 

Reacties ouders

‘Van A tot Z gedurende ons traject om zwanger te worden, de begeleiding tijdens de zwangerschap en de bevalling zelf voelde wij ons zeer welkom en serieus genomen. Daarom een groot compliment voor de professionaliteit, kunde en warmte van het personeel van biometrie, gynaecologie en de verloskamers. Bedankt voor jullie goede zorgen’

‘We zijn echt geweldig goed geholpen op de kraamafdeling van het VMK centrum. Wat een super team staat daar voor je klaar. Vriendelijk en zorgzaam en altijd een lach of een goed advies. Ze werken als een perfect team. Bedankt iedereen’

‘Een dik compliment aan alle medewerkers van de kraamsuites. Wat een fijne manier om de eerste van het ouderschap mee te maken met de constante zorg, service en aandacht van de teams. Geweldig gedaan, van schoonmaak tot arts, van lactatiekundige tot verpleging. Top!’

‘We zijn erg dankbaar voor de zorg. Vanaf het begin werd er duidelijk gecommuniceerd. We wisten waar we aan toe waren en de vervolgstappen ook. Personeel is erg zorgzaam en vriendelijk en we voelde ons erg vertrouwd. Ook de kamers waren erg fijn!’

‘Super!! Tevreden over jullie zorg. Echt niks aan te merken. Jullie maken het erg vertrouwd en aangenaam’.

VMK-centrum bijzonder in de regio

Gyneacologen gespecialiseerd in verloskunde
Het Vrouw Moeder Kind-centrum van MMC is het enige ziekenhuis in de regio Brabant waar perinatologen (gynaecologen gespecialiseerd in de verloskunde) werken, die zich alleen maar met verloskunde bezig houden.

Pijnstilling

In het VMK-centrum kunt u 24 uur per dag een ruggenprik (epiduraal) krijgen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u als alternatief ook pijnstilling door middel van een infuus (remifentanyl) aanvragen.

 

Family Centered Care

Het family centered care principe is in het VMK-centrum van MMC al sinds 2012 in gang gezet. Het gezin staat hierbij centraal en de zorg wordt hierom heen georganiseerd. Moeder en kind blijven, als het medisch verantwoord is, zoveel als mogelijk bij elkaar. Het zit inmiddels in de genen van alle medewerkers en specialisten van het VMK-centrum. De zorg vlak rondom de bevalling vinden we in MMC heel belangrijk. We ontwikkelen daarin steeds nieuwe concepten waarbij het gezin centraal staat.

Sacred hour

We werken sinds 2014 met het ‘Sacred Hour’. Hierbij blijft het kind, als het medisch verantwoord is, direct na de bevalling minimaal een uur bij moeder op de borst van moeder. Dit is echt het uurtje van moeder, kind en partner waarin de moeder-kind binding wordt versterkt en het succes van slagen van borstvoeding wordt vergroot. Tijdens dit uur worden in principe geen medische taken verricht zoals wassen en meten. Dat komt pas daarna. Eerst hebben ouders een momentje voor zichzelf met hun pasgeboren baby.

In 2014 is het zogenaamde Sacred Hour in MMC bij 80,2% van alle baby’s die voorbij 37 weken zwangerschap zijn geboren succesvol toegepast. Hierbij zijn ook de baby’s meegeteld die door middel van een keizersnede of kunstverlossing zijn geboren.

Moeder en kind blijven bij elkaar bij keizersnede

Sinds 2014 worden moeders en hun pasgeboren baby bij een keizersnede (gepland en ongepland) niet meer van elkaar gescheiden als de medische conditie van moeder en kind dit toelaat. Direct na de geboorte bij de keizersnede wordt het kindje, nadat het is nagekeken door de kinderarts, op de borst van de moeder gelegd. Er is meteen ‘huid-op-huid’ contact. Dat is goed voor de hechting tussen moeder en kind en voor de borstvoeding. Het kindje mag meteen al aangelegd worden. De operatie is dan nog in volle gang. Na de operatie gaat het hele gezin naar de verkoever (recovery) en de baby wordt dus op geen enkel moment nog gescheiden van de moeder en de vader na de geboorte.

Tijdens een keizersnede wordt er naar gestreefd de baby zo rustig mogelijk geboren te laten worden. Sinds 2014 wordt aan de zwangere en haar partner de mogelijkheid geboden om tijdens de keizersnede mee te kijken naar de operatie op het moment dat de baby geboren wordt. Wij streven ernaar de keizersnede zo natuurlijk mogelijk te laten plaatsvinden. Dit wordt ook wel ‘natural cesarean’, oftewel ‘natuurlijke keizersnede’, genoemd.

 

Derdelijnscentrum

Het Vrouw Moeder Kind-centrum van MMC is een derdelijnscentrum met twee gespecialiseerde afdelingen:

  • de Obstetric High Care (OHC – intensive care voor zwangere vrouwen)
  • de Neonatale Intensive Care Unit (NICU – intensive care voor te vroeg geborenen)

Hierdoor heeft het VMK-centrum op dit gebied een verwijsfunctie voor de regio Den Bosch, Eindhoven, Uden, Geldrop en Helmond Brabant.

Continu onderzoek door Philips, TU Eindhoven en MMC

Philips, TU Eindhoven en MMC doen gezamenlijk continu onderzoek op het gebied van de verloskundige zorg. Meer dan 20 onderzoekers doen binnen dit zogenaamde ‘Impuls-project’ onderzoek naar manieren om de zorg nog verder te verbeteren.

 

Drie hoogleraren

Binnen de vakgroep gynaecologie werken twee hoogleraren: Marlies Bongers, verbonden aan de Universiteit van Maastricht en Guid Oei, verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Binnen de vakgroep kindergeneeskunde is hoogleraar Sidarto Bambang Oetomo verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven.