3 oktober 2017

Samen voor Borstvoeding Week

Samen voor Borstvoeding Week

Samen sterk voor borstvoeding!

De wereldwijde `World Breastfeeding Week’ is een jaarlijks terugkerend event in de eerste week van augustus. Dit jaar met als thema: Samen sterk voor borstvoeding. De Nederlandse Borstvoedingsweek valt in de eerste week van oktober. In deze week geeft de werkgroep Borstvoeding van Máxima MC (MMC) extra aandacht aan borstvoeding.

Astrid Osagiator, senior verpleegkundige Neonatologie MMC:
“Binnen MMC is natuurlijk het hele jaar veel aandacht voor borstvoeding, want moedermelk is de beste voeding voor een baby. De werkgroep Borstvoeding speelt hierbij een belangrijke rol. De groep bestaat uit verpleegkundigen, lactatiekundigen en artsen van het Vrouw-Moeder-Kind centrum (de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde). Zij staan samen sterk voor een optimale begeleiding van de moeders die borstvoeding willen geven. De kracht van de werkgroep is de ziekenhuisbrede samenwerking die al begint bij de begeleiding van de aanstaande moeder tijdens de zwangerschap. De inspanningen van meerdere werkgroepen hebben een positieve invloed op elkaar! Op borstvoeding, op ontwikkelingsgerichte zorg en op de Family Centered Care, waarbij de zorg voor het gehele gezin centraal staat.”

Marianne Nijssen, verpleegkundige Neonatologie Medium Care Unit MMC:
“Niets mooier, natuurlijker, gezonder en praktischer dan borstvoeding. Hechtend en verbindend. Voor ons íedere keer weer een leuke en fijne uitdaging om samen met moeder en kind de borstvoeding te laten slagen.”

 Marjolijn Vermeulen – de Jong, verpleegkundige Neonatologie Intensive Care Unit MMC:
Al jaren ben ik actief in de borstvoedingswerkgroepen van ziekenhuizen. Zelfs al jaren vóórdat ik zelf kinderen kreeg. Op het moment dat ik zelf zwanger was, zou ik na de bevalling borstvoeding gaan geven. Ik weet niet eens wat mijn man ervan vond. Achteraf toch wel gek. Maar op dat moment was het geen vraag, niet iets om over na te denken of te bespreken. Voor mij was het een feit. En zo ging het ook.
Helaas wilde de borstvoeding niet meteen goed gaan. Mijn dochter was ongeduldig en huilde in plaats van goed aan te happen en te zuigen. Maar door een goede samenwerking, steun van mijn man, hulp van de verloskundige die ook lactatiekundige was, fingerfeeding, een kolfapparaat en mijn eigen doorzettingsvermogen heb ik toch lang borstvoeding kunnen geven.
Ik probeer alle ouders te steunen, te begeleiden, adviezen te geven, te ondersteunen en ook een luisterend oor te bieden. Als moeders een positief gevoel krijgen, krijgen moeders meer zelfvertrouwen en dan kan borstvoeding slagen. En als dat niet zo is, doe wat goed voelt, voel je niet schuldig en geniet vooral van je kleintje!”

Marieke Askey, obstetrieverpleegkundige MMC:
“Om het geven van borstvoeding te beschermen en te bevorderen zijn in een ziekenhuis goede afspraken nodig. Belangrijk is dat we samenwerken, naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Door samen te werken en goede afspraken te maken hebben we diverse certificaten behaald.
Uit tevredenheidsonderzoeken blijkt dat patiënten de zorg rondom borstvoeding over het algemeen als goed ervaren. Daar doen we het voor: samen sterk voor borstvoeding!”

Jessica Timmermans, kraamverzorgster ZuidZorg:
“Als je goede begeleiding krijgt en goed geïnformeerd bent over de manier waarop borstvoeding werkt. Als je in alle rust kunt voeden. Als je een blind vertrouwen kunt hebben in de zuigkracht van je baby.
De kraamverzorgsters van ZuidZorg staan je bij, waar mogelijk, in het Vrouw-Moeder-Kind centrum van Máxima MC. Zo is de stap naar de thuiskraamzorg een prettige samenwerking. Dan sta je samen sterk voor borstvoeding.”

Shirley ten Ham, verloskundige en lactatiekundige MMC:
“Als verloskundige, lactatiekundige en moeder vind ik het belangrijk om er alles aan te doen om de borstvoeding zo goed en fijn mogelijk te laten verlopen. Borstvoeding geven is iets natuurlijks en iets bijzonders. Moeder en kind zijn op elkaar afgestemd en aangewezen: zonder elkaar geen borstvoeding. Borstvoeding geven verloopt normaal gesproken zonder problemen. Maar soms doet zich een speciale situatie voor, iets wat je niet had verwacht of een complicatie bij jou of je kind. Dan is gespecialiseerde kennis, deskundig advies en goede zorg noodzakelijk.

Zowel bij een normale als bij een gecompliceerde situatie staat in Máxima MC een heel team klaar om je te helpen en te begeleiden bij de borstvoeding. Vanaf het moment dat je kindje op je buik ligt tot je ontslag uit het ziekenhuis zijn we betrokken bij borstvoeding.”

Valérie Pluijmen, verpleegkundige kinderafdeling MMC:
`Sinds tien jaar werk ik met heel veel plezier als kinderverpleegkundige op de kinderafdeling van Máxima MC. Hier verplegen, verzorgen en begeleiden wij kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij doen er alles aan om het verblijf van het kind zo aangenaam, veilig en prettig mogelijk te maken. Daarom kan bijvoorbeeld een van de ouders blijven overnachten.
Sinds 2013 ben ik lid van de werkgroep Borstvoeding. Onze afdeling wil moeder en kind graag de beste begeleiding bieden en de borstvoeding succesvol maken en houden. Het is een prachtig moment tussen moeder en kind! Aan mij de mooie taak om deze motivatie hoog te houden voor alle collega’s op de kinderafdeling. Dus ook hier geldt: samen sterk voor borstvoeding!”

Angelique Verbakel, verpleegkundige MMC:
Na een lange tijd in mama’s buik,
ben je nu hier, liggend naast een warme kruik.
Veel slapen en eten,
wat je mama en papa goed laat weten.
Elke drie uur is er een voedingsmoment,
waar je steeds meer aan de moedermelk went.
Ook tijdens een kraambezoek,
maak je gebruik van de vervangende moederkoek.
Nu heb je profijt van twee moederkoekjes,
wat jouw mama en papa vastleggen in mooie fotoboekjes.
Wij als organisatie helpen je graag tijdens ons werk,
Want samen staan we namelijk sterk!

Ine Kox, verpleegkundige kraamsuites / Obstetric High Care MMC:
“In Máxima MC maken we ons sterk voor borstvoeding. We proberen zo unaniem, transparant en volledig mogelijk te zijn in onze informatie, voorlichting en zorg. Na de bevalling laten we iedere baby het `sacred hour’ beleven, als dat medisch verantwoord is. Hierbij blijft het kind minimaal een uur bij moeder op de borst. Bij een keizersnede streven we ook naar een `sacred hour’ en hebben dan als extra veiligheid de bondingtop, die moeder draagt onder het operatiehemd. Deze top zorgt voor bescherming van de baby als de baby bij moeder op de borst ligt, terwijl de operatie wordt afgerond. Zelfs in het kraambed is het prettig de top te dragen bij het buidelen, het huid-op-huid contact tussen moeder en kind. Eenmaal thuis is de top nog een aandenken aan de speciale momenten bij de start van het nieuwe leven.”

Trees Loos en Moniek Rooijakkers, lactatiekundigen MMC:
“Lactatiekundige zijn is een mooi vak waaruit we veel voldoening halen, omdat het samenspel tussen ouders en kind in de borstvoedingsperiode prachtig is om mee te maken. We werken in de begeleiding en zorg van ouders nauw samen met de verloskundige en gynaecoloog, de kraamverzorgster en verpleegkundige, en de kinderarts. Samen werken we hard aan het behoud van het certificaat `Borstvoedingsvriendelijk Ziekenhuis’.
De lactatiekundigen staan moeders, verpleegkundigen en artsen bij in speciale borstvoedingssituaties. Ook geven we scholing aan medewerkers over borstvoeding en verzorgen we voorlichtingsavonden voor aanstaande ouders. We zijn trots op de vele medewerkers binnen het ziekenhuis die zich samen sterk maken rondom de zorg voor borstvoeding. Door hun inspanningen en enthousiasme zijn in de afgelopen jaren veel verbeteringen doorgevoerd waar moeders, kinderen, en ook medewerkers veel profijt van hebben. We zijn ervan overtuigd dat we ook in de komende jaren `samen sterk’ blijven en blijven streven naar een optimale zorg bij borstvoeding.”

Werkgroep Borstvoeding

Leden van de werkgroep Borstvoeding, die bestaat uit medewerkers van het Vrouw-Moeder-Kind Centrum van MMC, maken zich samen sterk rondom de zorg voor borstvoeding. Deze week krijgt het geven van borstvoeding extra aandacht bij alle partners in de zorg voor borstvoeding.