Keurmerken

Een keurmerk is een officiële erkenning dat een ziekenhuis voldoet aan bepaalde vastgestelde kwaliteitseisen. Máxima MC mocht er – met trots – diverse in ontvangst nemen.

HKZ-keurmerk (dialyseafdeling en hemofilie behandelcentra)*

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat MMC voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Dit betekent dat de dialyseafdeling en het hemofiliebehandelcentrum van MMC goed georganiseerd is, cliënten centraal stelt, continu werkt aan optimalisering van het aanbod, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

 

NIAZ-deelaccreditatie oncologische zorg

In februari 2013 heeft MMC een dubbele NIAZ-accreditatie ontvangen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ) en IKNL. Zowel de totale zorg van MMC als de zorg voor mensen met kanker heeft een accreditatie behaald. De accreditatie van het oncologische centrum van MMC is bijzonder: in heel Nederland hebben slechts vijf ziekenhuizen deze norm behaald. De oncologische zorg van MMC kreeg complimenten vooral voor de manier waarop het is georganiseerd: alles is er op gericht om mensen door snelle diagnostiek zo kort mogelijk in spanning te houden. Verder wordt er onderling goed geschakeld tussen de verschillende specialismen die betrokken zijn bij oncologische zorg, waardoor patiënten de zorg als ‘naadloos’ ervaren. Bovendien worden de casemanagers erg gewaardeerd.

Het NIAZ-accreditatiebewijs betekent dat kwaliteit en veiligheid goed ingebed is in de ziekenhuisorganisatie. Het toont aan dat MMC continu bezig is met het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Een accreditatie wordt eens in de vier jaar opnieuw vastgesteld.

Bekijk ook de andere keurmerken van MMC.