31 januari 2018

Voetenspreekuur bij diabetes

diabetische voet

Veel diabetespatiënten hebben te maken met voetproblemen. Dit wordt ook wel een ‘diabetische voet’ genoemd. Tijdige behandeling is belangrijk om verdere klachten te voorkomen. In MMC werken de verschillende zorgverleners daarom nauw met elkaar samen om tot een behandelplan te komen. Hiermee worden ernstige problemen, zoals zelfs amputatie van tenen of voeten, zoveel mogelijk voorkomen. 

Door beschadiging aan bloedvaten en zenuwen merken mensen met diabetes het vaak minder goed of te laat als zij een wondje op hun voet hebben. Het wondje kan gaan ontsteken en zweren Wanneer er niet op tijd ingegrepen wordt, kunnen de klachten toenemen en grote problemen veroorzaken, met in extreme gevallen amputatie van teen, voet of zelfs onderbeen tot gevolg. Goede controle en behandeling bij een diabetische voet is dan ook zeer belangrijk.

Behandeling
Samenwerking tussen de betrokken zorgverleners zorgt ervoor dat een diabetische voet zo snel mogelijk behandeld kan worden. In MMC werken internist, vaatchirurg, revalidatiearts en podotherapeut hiervoor intensief met elkaar samen. Indien nodig kan de gipsverbandmeester ingeschakeld worden. Wanneer de huisarts een patiënt doorverwijst zorgen zij direct gezamenlijk  voor een snelle diagnose en een behandelplan. Dit voorkomt dat de patiënt tijd kwijt is met afspraken bij de verschillende specialisten. Internist dr. Louis Lieverse: “Door deze multidisciplinaire aanpak kunnen we in één keer beoordelen op alle mogelijke problemen. Denk aan verkeerd schoeisel, voet- en wondverzorging, infecties en vaatlijden. Hierdoor kan de behandeling vele malen sneller gestart worden, waardoor zelfs amputaties veelal voorkomen kunnen worden.”

Voorkomen
Bij een diabetische voet ontstaan klachten als koude voeten, tintelingen, pijn en verminderd gevoel. Ook genezen wondjes moeilijker en ontstaan er verkleuringen aan tenen en voet. Door regelmatig te controleren kunnen wonden voorkomen worden, legt podotherapeut Ingrid Ruys uit: “Controleer je voeten regelmatig op wondjes en vervormingen. Het beste kun je bij diabetes niet op blote voeten lopen. Knip nagels recht en niet te kort af, zorg dat schoenen niet knellen. En ontstaat er toch een wondje, laat er dan meteen even naar kijken door de huisarts.”