Te groot of te kort lip- of tongbandje

Lipbandjes verbinden de binnenzijde van de lip met het tandvlees van de kaak. Het tongbandje (tongriem) verbindt de tong met de binnenkant van de kaken. Bij kinderen kan het lipbandje te groot of te klein zijn en het tongbandje te kort.

Symptomen

Soms is het lipbandje zo dik dat het de boventanden uit elkaar drukt en er een spleet tussen de tanden ontstaat. Een te kort tongbandje beperkt de beweging van de tong. Dit kan tot een spraakontwikkelingsstoornis leiden.

Onderzoek

De diagnose kan gesteld worden op basis van de klachten en na een onderzoek van de mond.

Behandeling

De kaakchirurg verlegt of verwijdert (een deel van) het lipbandje of het tongbandje. Deze ingreep heet frenulectomie. Het is een kleine ingreep en vindt plaats onder lokale verdoving. De wond wordt gehecht met oplosbare hechtingen.