Open kaakholte

Een open kaakholte is een open verbinding tussen de neus en de mond. Dit kan ontstaan bij verwijdering van kiezen in de bovenkaak, die dicht tegen de neusbijholte liggen. Het is noodzakelijk dat een kaakchirurg een open kaakholte operatief sluit.

Oorzaak

Het trekken van een kies in de bovenkaak kan een open kaakholte veroorzaken. Als dit bij de tandarts gebeurt, verwijst hij u door naar de kaakchirurg.

Behandeling

Bij een open kaakholte is een behandeling door een kaakchirurg noodzakelijk, omdat er anders een kaakholte- of neusbijholteontsteking kan ontstaan. De kaakchirurg sluit de opening door middel van een zogenaamde ‘slijmvliesplastiek’. Dit is een nieuw stukje slijmvlies uit de kaak of de wang, waarmee de open holte wordt bedekt. Het stukje weefsel wordt over het gaatje gehecht. De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving.

Na de behandeling

Door de operatie kan de wang opzwellen. Soms ontstaat er een bloeduitstorting. Het is belangrijk om de eerste dagen na de ingreep drukverschillen te voorkomen. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld de neus op te halen in plaats van te snuiten en door bij niezen de mond open te houden. Daarnaast wordt roken en blazen in de herstelperiode afgeraden.