Keurmerken

Een keurmerk is een officiële erkenning dat het ziekenhuis voldoet aan bepaalde vastgestelde kwaliteitseisen. Kindergeneeskunde van Máxima Medisch Centrum mocht er – met trots – diverse in ontvangst nemen.

Gouden Smiley

MMC ontvangt al jaren de Smiley, het keurmerk dat de Stichting Kind en Ziekenhuis uitreikt. Begin 2013 werd MMC beloond met het hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk voor kindvriendelijke zorg: de Gouden Smiley. In mei 2017 is na de vierjarige herbeoordeling, opnieuw de Gouden Smiley toegekend. De stichting roemt Vrouw Moeder Kind-centrum van MMC om de zeer kindvriendelijke en gezinsgerichte zorg die geboden wordt en de tijd en aandacht die medewerkers hebben voor zieke kinderen en hun familie. In heel Nederland is slechts een beperkt aantal ziekenhuizen door Stichting Kind en Ziekenhuis op soortgelijke wijze gehonoreerd. Meer informatie: www.kindenziekenhuis.nl

Borstvoedingscertificaat

Het Vrouw-Moeder-Kind Centrum van het Maxima Medisch Centrum heeft in 2008 het certificaat “Zorg voor Borstvoeding” behaald. Dit certificaat wordt door de Wereldgezondheidsraad (WHO) en UNICEF uitgereikt aan borstvoedingsvriendelijke zorginstellingen.
Door middel van regelmatig terugkerende toetsingsmomenten hebben wij dit certificaat mogen behouden tot op heden. Onlangs is dit certificaat omgezet naar Baby Friendly Nederland (BFN) en omvat dit certificaat meer dan alleen de zorg rondom de borstvoeding.

“Het keurmerk Baby Friendly is een middel om te komen tot kwaliteit en continuïteit van zorg voor (borst-)voeding en hechting. Alle zorgorganisaties in Nederland die zich bezighouden met ouder- en kindzorg werken toetsbaar conform het Baby Friendly Hospital Initiative-programma van UNICEF en de WHO. Het Baby Friendly certificaat heeft als uitgangspunt fysiologisch babygedrag en hechting van álle baby’s ongeacht de voeding die ze krijgen. Zo gaat de focus van ‘borst-of-fles’ naar ‘baby’. De gecertificeerde organisaties leven de WHO-code na en geven ouders objectieve, niet door commercie gekleurde informatie. Baby Friendly Nederland handhaaft naleving van deze code.”