English

Dijk, W.A. van

Specialisme: chirurgie

Functie: chirurg

Aandachtsgebied(en): traumachirurgie, lies- en buikwandpijn chirurgie en specifieke algemene chirurgie

Telefoonnummer: (040) 888 85 50

Na zijn studie geneeskunde in Maastricht volgde William van Dijk zijn opleiding tot chirurg in het VieCuri Medisch Centrum te Venlo en in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Vervolgens heeft hij zich in Venlo gespecialiseerd in traumachirurgie. Sinds 2016 werkt hij als chirurg in Máxima Medisch Centrum waar hij actief is in traumachirurgie en lies- en buikwandpijn chirurgie.

 

William van Dijk doet onderzoek naar schaambeenbreuken en houdt over dit onderwerp presentaties. In 2015 is hij afgestudeerd aan de TIAS School for Business and Society als Master in Health Administration. Zijn afstudeeronderzoek was gericht op patiënteninformatievoorziening.

 

In zijn vrije tijd is William van Dijk actief als sportduikerarts en voorzitter van de medische commissie van de Nederlandse Onderwatersport Bond.

 

“Een persoonsgerichte aanpak vind ik erg belangrijk. Hierdoor kan een patiënt zo snel mogelijk weer mobiel zijn.”

 

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
  • Nederlandse Vereniging voor Traumatologie (NVT)
E-mail de webmaster

Meer MMC websites: