English

Maxima Medisch Centrum Medewerkers Ramakers, D.H.J.M.

dr. Linssen-Ramakers, reumatoloog, Máxima Medisch Centrum

Ramakers, D.H.J.M.

Specialisme: reumatologie

Aandachtsgebied(en): Reumatoïde artritis, immunologie, echografie binnen reumatologie.

Telefoonnummer: (040) 888 56 76

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: