English

Slooter, dr. G.D.

Specialisme: chirurgie

Aandachtsgebied(en): leverchirurgie, laparoscopische buik en darmchirurgie, laparoscopische lever- en bijnierchirurgie, laparoscopische lies- en buikwandbreukchirurgie, galblaaschirurgie en traumatologie

Telefoonnummer: (040) 888 85 50

   

Gerrit Slooter studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde daar ook. Hij werd opgeleid tot chirurg in het Zuiderziekenhuis, het Brandwondencentrum Rotterdam en het Dijkzigt Ziekenhuis als onderdeel van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Na zijn opleiding volbracht hij een fellowship in München. Dr. Slooter kwam in 2001 als chirurg werken in het St. Joseph ziekenhuis in Veldhoven, het latere Máxima Medisch Centrum. In 2011 is hij door zijn chirurgische collegae landelijk verkozen tot toparts (Mednet 2011).

 

Kijkbuisoperaties/laparoscopie
Dr. Slooter doet via de kijkbuis operaties aan de dikke darm, liesbreuk en buikwand, de galblaas, blindedarm en laparoscopische verwijdering van organen (o.a. milt, lever en bijnier). Hij is het aanspreekpunt voor laparoscopische ingrepen in MMC en voorzitter van de multidisciplinaire werkgroep endoscopische chirurgie. Hij is eveneens oprichter van het Netwerk Veiligheid en Laparoscopie Zuid-Nederland en Penningmeester van de Werkgroep Endoscopische en Innovatieve Chirurgie (WIEC) van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. In Máxima Medisch Centrum is Slooter de organisator van de ‘Maand van de laparoscopie’ (met gynaecologie en urologie). Nationaal en Internationaal is hij organisator van congressen in zijn aandachtsgebieden. Jaarlijks wordt door hem de Curacao Laparoscopic Course georganiseerd. Mede hierdoor is hij benoemd tot Honarary member van de Caribbean Society of Endoscopic Surgeons.

   

Traumatologie
Op het gebied van traumatologie doet dr. Slooter met name de opvang van multitrauma, botbreuken, brandwonden en werkt hij uiteraard op de Spoedeisende Hulp. Tot juni 2017 was hij opleider voor de Spoedeisende Hulpartsen in het ziekenhuis en daarnaast waarnemend voorzitter van het Consilium Spoedeisende Geneeskunde en lid van de Visitatiecommissie Spoedeisende Geneeskunde. Dr. Slooter is namens de maatschap chirurgie van MMC beschikbaar als chirurg voor het Ministerie van Defensie en humanitaire uitzendingen. In 2013 maakte hij als Luitenant-Kolonel deel uit van de missie naar Kunduz, Afghanistan.

   

Maag Darm Leverchirurgie
Buikoperaties worden door dr. Slooter bij voorkeur laparoscopisch gedaan. Doordat alle buikchirurgen in MMC veel ervaring hebben in de laparoscopie dient het ziekenhuis als trainingscentrum voor chirurgen uit andere ziekenhuizen die zich willen bekwamen in deze moeilijke operaties. De chirurgen uit MMC ontvangen hun collega’s, maar gaan ook regelmatig als ‘visiting teachers’ naar andere ziekenhuizen om daar mee te opereren. Dr. Slooter is de eindverantwoordelijke voor het Zorgpad colorectale oncologie. Daarnaast is dr. Slooter samen met collega’s Leclercq en Dr. Roumen de chirurg achter de oncologische leverchirurgie, die regionaal in Máxima Medisch Centrum is geconcentreerd. Leverchirurgie wordt meestal gedaan voor uitzaaiingen van dikke darmkanker. Samen met internist prof. Dr. Haak draagt hij zorg voor de (laparoscopische) behandeling van patiënten met aandoeningen van de bijnier waarbij MMC functioneert als tertiair verwijs centrum.

   

Medisch wetenschappelijk onderzoek
Dr. Slooter is landelijk betrokken bij onderzoek naar het verminderen van complicaties bij grote chirurgische ingrepen. Samen met zijn wetenschappelijk team geeft hij in binnen en buitenland scholing om de zorg rond operaties te verbeteren. Vanuit Máxima Medisch Centrum leidt hij een grote internationale studie over prehabilitatie, het fit maken van patiënten vóór een operatie: ‘Fit to Fight’. Samen met universiteitsklinieken in Canada, Denemarken, Frankrijk, Italië en Spanje willen zij bewijzen dat patiënten die vier weken intensief trainen, extra eiwitten nemen, stoppen met roken en mentaal worden ondersteund, sneller herstellen en minder complicaties hebben. Dit onderzoek wordt gesteund door KWF kankerbestrijding en het Nationaal Fonds tegen Kanker.

   

Dr. Slooter begeleidt promovendi in hun onderzoek naar peri-operatieve zorg, prehabilitatie en galblaascarcinoom. In 2001 is hij zelf gepromoveerd, de titel van zijn proefschrift luidt `Peptide Receptor Radionuclide Therapy`. Het proefschrift beschrijft een nieuwe behandelingsmogelijkheid van tumoren. Tumoren kunnen worden behandeld door radioactieve stoffen gericht naar de tumor te sturen, door gebruik te maken van speciale eiwitstructuren (receptoren) op de celwand van de tumor. Op die manier worden alleen de tumoren en niet de rest van het lichaam bestraald.

   

Virtual Reality

Samen met arts onderzoeker Stefan van Rooijen heeft dr. Slooter een project gestart waarin patiënten met behulp Virtual Reality worden voorgelicht. Dit initiatief heet ‘ Infor-Med’. Patiënten krijgen via Virtual Reality de beleving een behandeling te hebben meegemaakt waardoor zij minder angstig zijn als zij zelf aan de beurt zijn. Voorbeelden hiervan zijn het afzagen van gips bij kinderen, de keizersnede en een MRI-onderzoek. De patiënt is beter voorgelicht en heeft minder angst, de behandelaars weten precies welke voorkennis er is en de behandelingen gaan vaak sneller. Inmiddels zijn meer ziekenhuizen aangesloten bij dit Virutal Reality platform.

   

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NvvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Traumatologie
 • Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie
 • Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie (bestuur)
 • Werkgroep Leverchirurgie van de NVVH
 • Werkgroep Coloproctologie van de NvvH
 • Werkgroep Endoscopische en Innovatieve Chirurgie van de NVVH (bestuur)
 • European Association for Endoscopic Surgery
 • Belgian Group for Endoscopic Surgery
 • Fellow van de Caribbean College of Surgeons
 • Erelid Caribbean Society of Endoscopic Surgery
E-mail de webmaster

Meer MMC websites: