Wat is MijnMMC?

Sinds 2014 is het voor onze patiënten mogelijk om via patiëntenportaal MijnMMC hun medische gegevens online in te zien. Met behulp van het portaal kunt u zich beter voorbereiden op het gesprek met de dokter en in grotere mate zelf een rol spelen in uw behandeling. De volgende video geeft u een indruk van wat MijnMMC u te bieden heeft.

Via MijnMMC kunt u digitaal in het eigen medisch dossier kijken. Maar niet alleen kijken. U kunt zelf ook wijzigingen doorvoeren in bijvoorbeeld uw persoonsgegevens. Deze wijzigingen worden automatisch ook doorgevoerd in uw medisch dossier bij MMC. En als u via MijnMMC een vragenlijst invult, die door de poli voor u is klaargezet, dan komen de gegeven antwoorden in uw medisch dossier bij MMC terecht.

Via MijnMMC zijn verschillende functionaliteiten beschikbaar. Sommige functionaliteiten hebben invloed op de manier van werken van een poli. Zo vraagt het digitaal laten invullen van een vragenlijst een andere aanpak dan het laten invullen van een papieren vragenlijst. Zodra een poli haar werkproces op het gebruik van een functionaliteit heeft aangepast, wordt de functionaliteit via MijnMMC aangeboden aan de patiënten, die hier onder behandeling zijn. Hierdoor zijn sommige functionaliteiten van MijnMMC niet ziekenhuis breed beschikbaar.

Door alle gebruikers van het portaal is via MijnMMC onder andere in te zien:

 • welke afspraken, opnames en operaties voor u staan ingepland en hebben plaatsgevonden
 • met welke brieven uw arts uw huisarts over zijn bevindingen heeft geïnformeerd
 • welke basisgegevens (naam, adres, huisarts, apotheek en verzekering) bij MMC van u bekend zijn
  Op de verzekering na kunt u deze gegevens zelf wijzigen. De wijzigingen worden automatisch ook doorgevoerd in uw medisch dossier bij MMC.
 • welke medicijnen u sinds uw laatste bezoek aan het ziekenhuis gebruikt
 • wat de uitslagen zijn van onderzoeken, die door uw arts bij MMC zijn aangevraagd
 • wat in het dossier van uw kind tot 16 jaar staat
  Omdat kinderen vaak nog geen eigen DigiD hebben, kunt u door het invullen van een machtigingsformulier bij de poli de gegevens van uw kind laten koppelen aan uw digitale dossier. Afhankelijk van de poli, waar uw kind onder behandeling is, kunt u dan ook gebruik maken van onderstaande functionaliteiten, zoals het invullen van een vragenlijst.

Door een deel van de gebruikers van het portaal is het, afhankelijk van de poli waar zij onder behandeling zijn, mogelijk om via MijnMMC:

 • met behulp van een verwijzing van huisarts of arts digitaal een afspraak te plannen en deze tot uiterlijk 7 dagen voor de afspraak te wijzigen
 • een herhaalrecept aan te vragen bij de arts, die u medicijnen heeft voorgeschreven
 • voorlichtingsmateriaal door te nemen, dat door de poli voor u is klaar gezet
 • een vragenlijst in te vullen, die door de poli voor u is klaar gezet
 • een vraag te stellen aan de poli, waar u onder behandeling bent (eConsult)

Heeft u vragen over MijnMMC? Kijk dan eerst of uw vraag wordt beantwoord bij de veelgestelde vragen. Voor andere vragen over MijnMMC neemt u contact op met de polikliniek.