23 maart 2020

Updates coronavirus in Máxima MC

Updates coronavirus in Máxima MC

Volg op deze pagina de laatste ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus in Máxima MC (MMC).

Bekijk deze pagina voor meer informatie over de maatregelen die Máxima MC hanteert.

Update vrijdag 20 maart, 12:48 uur
Het zijn onzekere tijden en wij begrijpen het als u hier zorgen over heeft. Wij proberen u daarom ook zoveel mogelijk van informatie te voorzien. Dit doen we onder andere door het opstellen van veelgestelde vragen. Naast algemene vragen over het coronavirus zijn er voor een aantal speerpunten van MMC speciale veelgestelde vragen opgesteld rondom COVID-19.

Locatie Eindhoven is, vanaf donderdag 19 maart, op werkdagen geopend van 07.00 tot 19.00 uur. Voor locatie Veldhoven gelden reguliere openingstijden, tussen 20.30 en 07.30 uur is locatie Veldhoven bereikbaar via de Intercom. Dit besluit geldt tot en met 5 april. Voor de dialyse-afdeling zijn aanvullende afspraken gemaakt.

Het is hartverwarmend om te zien hoeveel aanbiedingen we van iedereen ontvangen om ons te ondersteunen in deze tijd van crisis. Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, hebben we een centraal meldpunt in het leven geroepen. Wil je hulp aanbieden aan MMC? Neem dan contact met ons op via aanbodhulpcorona@mmc.nl of bel 040 888 4255.

Update woensdag 18 maart, 15:02 uur
We geven vanaf nu geen update meer over het aantal patiënten dat opgenomen ligt met het coronavirus in MMC. Dit wisselt zo snel, dat het bijhouden van een actueel beeld onmogelijk wordt. De meest actuele cijfers staan op de website van het RIVM: www.rivm.nl.

Update dinsdag 17 maart, 16:39 uur
Het aantal opgenomen, besmette patiënten in MMC is licht gestegen naar 10.

Het kan zijn dat niet-urgente en uitstelbare poli afspraken worden omgezet naar een telefonische afspraak of uitgesteld. Patiënten worden hierover gebeld. Wordt u van te voren niet gebeld door MMC, dan gaat uw afspraak gewoon door. Let op: MMC belt met een anoniem nummer.

Update maandag 16 maart, 16:57 uur
In MMC zijn momenteel zeven coronapatiënten opgenomen.

De poli bloedafname is normaal geopend: van 08.00 tot 17.00 uur. Voorlopig kunnen patiënten echter na sluitingstijd in Veldhoven niet terecht bij het klinisch laboratorium op de 3e etage.

Het bezoekersrestaurant, de broodjesbar en het winkeltje vallen onder horeca en zijn momenteel (conform oproep van de Rijksoverheid) op zowel locatie Veldhoven als Eindhoven gesloten.

Update maandag 16 maart, 15:30 uur
We maken ons als ziekenhuis klaar voor een toename van het aantal patiënten dat intensieve zorg nodig heeft. Dat betekent dat we de acute zorg opschalen en de planbare zorg afschalen. Door de planbare zorg, onder andere in onze vestiging in Eindhoven, te minimaliseren, kunnen we personeel en persoonlijk beschermingsmaterialen vrijspelen voor de acute zorg.

Patiënten voor wie dit gevolgen heeft, worden telefonisch door MMC op de hoogte gebracht. Dit kan betekenen dat afspraken worden uitgesteld of dat deze, als dat mogelijk is, telefonisch plaatsvinden. Afspraken die moeten worden uitgesteld, worden op een later tijdstip opnieuw gepland. Hiertoe neemt MMC contact op met de betreffende patiënten.

Update zondag 15 maart, 17.15 uur
Momenteel zijn er drie positieve patiënten in MMC. Eén van deze patiënten is een van onze medewerkers van wie al bekend was dat deze besmet is met het coronavirus. Deze medewerker heeft onbeschermd contact gehad met een patiënt die achteraf besmet bleek te zijn.

Met ingang van vandaag kunnen patiënten hun afspraken tijdelijk niet zelf inplannen via MijnMMC.

Update zaterdag 14 maart, 15.30 uur
De verspreiding van het coronavirus maakt het steeds moeilijker om op verantwoorde wijze acute zorg te kunnen blijven leveren. Dat betekent dat er collectieve maatregelen nodig zijn om goede acute zorg te kunnen blijven verlenen. Alle ziekenhuizen in Noord-Brabant gaan daarom over op fase rood. Dit wordt besloten in het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) waarin de Brabantse ziekenhuizen samenwerken en gezamenlijke afspraken maken over de coronacrisis.

Ook voor MMC betekent deze fase rood dat onze normale manier van werken (gedeeltelijk) moet worden aangepast. Dit heeft mogelijk gevolgen voor uw afspraak of opname. Als dit zo is, wordt u daarover gebeld door het ziekenhuis.

Voor algemene vragen over het coronavirus verwijzen wij u graag naar het landelijke publieksnummer: 0800-1351. Heeft u specifieke vragen over uw aanstaande afspraak, behandeling of opname in MMC? Bekijk dan het overzicht met veelgestelde vragen. Als uw vraag er niet tussen staat, neem dan contact op met de betreffende polikliniek of afdeling.

Update vrijdag 14 maart, 21.30 uur
Op onze website is nu een overzicht beschikbaar met veelgestelde vragen over het coronavirus met betrekking tot zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Update woensdag 11 maart, 12.15 uur
Er geldt een aangepast beleid voor patiënten als zij een afspraak of opname hebben gepland in MMC. Patiënten wordt verzocht bij verkoudheid, hoesten of koorts niet naar MMC te komen. We vragen hen telefonisch contact op te nemen met de betreffende polikliniek, om te bespreken of de afspraak uitgesteld kan worden. In sommige gevallen kan de afspraak ook telefonisch plaatsvinden.

Update dinsdag 10 maart 14.45 uur
In MMC is één nieuwe coronabesmetting vastgesteld. Het betreft een medewerker die in contact is geweest met de vorige week opgenomen patiënt. De medewerker is na de positieve test van de patiënt getest, waaruit bleek dat er sprake is van een besmetting. De medewerker zit in thuisisolatie.

MMC heeft eerder al maatregelen genomen om patiënten en medewerkers te beschermen en de verspreiding van het virus te beperken. Deze maatregelen blijven van kracht (zie pagina veelgestelde vragen). Opgenomen patiënten mogen per dag 1 bezoeker ontvangen. Bij kinderen mogen twee ouders op bezoek komen. Bezoekers wordt verzocht bij verkoudheid, hoesten of koorts niet naar MMC te komen.

Update maandag 9 maart 16.30 uur
De patiënt die vorige week positief getest is op het coronavirus, mocht afgelopen weekend naar huis en zit nu in thuisisolatie. Dit betekent dat er in MMC momenteel geen patiënten meer opgenomen zijn, bij wie het virus is vastgesteld.

Update donderdag 5 maart 20:30 uur
Er is in MMC één patiënt positief getest op COVID-19 (coronavirus). Deze persoon wordt momenteel volgens protocol in strikte isolatie verzorgd op locatie Veldhoven. De patiënt is op woensdag 4 maart binnengekomen op de SEH. Omdat de patiënt voldeed aan het risicoprofiel is diegene meteen geïsoleerd en getest op het coronavirus. De testresultaten bleken positief. Inmiddels is de GGD een contactonderzoek gestart om eventuele verdere verspreiding in kaart te brengen. Ook wordt de route die deze persoon binnen het ziekenhuis heeft afgelegd, nagegaan. Iedereen die in contact is geweest met de patiënt, wordt geïnformeerd.

Vragen?

Veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekers

Frequently asked questions for patients and visitors