1 mei 2020

“klein beginnen, lerend opschalen”

Alhoewel de coronacrisis nog niet voorbij is, zien we dat de instroom van nieuwe COVID-patiënten al een aantal dagen aan het dalen is. Daarnaast zijn er groeiende zorgen over een groep patiënten die polibezoek en behandelingen uitstelt en wellicht hierdoor (irreversibele) gezondheidsschade oploopt. Op dit moment zijn er geen medische beperkingen ten aanzien van de herstart van reguliere zorg. Wel zijn er schaarse kritische resources en RIVM-richtlijnen, die een zorgvuldige opschaling van zorg en keuzes vereisen. Derhalve willen we zo snel als mogelijk, maar voorzichtig, beginnen om patiënten weer reguliere zorg te bieden door o.a. de poliklinieken weer te openen.

Daaraan zijn uiteraard wel voorwaarden verbonden:
• patiënten moeten veilig het ziekenhuis kunnen bezoeken
• zorgpersoneel moet veilig kunnen werken
• COVID-zorg, de benodigde schaarse personele en materiële capaciteit mogen niet onder druk komen te staan
• RIVM-richtlijnen blijven leidraad voor het medisch handelen

Dit betekent voor:
Acute Zorg
Wie acute klachten heeft, wordt, na intercollegiaal overleg, gezien en indien noodzakelijk behandeld.

Semi-acute zorg
Patiënten met een medisch noodzakelijke zorgvraag, zonder complicaties (die anesthesiologie of IC zorg vraagt), kunnen worden ingestuurd via ZorgDomein. Het zou fijn zijn als u als verwijzer de urgentie van de zorgvraag kunt aangeven.
Zorg en behandeling van bijv. kankerpatiënten gaat gewoon door.

Reguliere zorg
Patiënten kunnen vanaf heden worden ingestuurd met ZorgDomein. Per vakgroep is geïnventariseerd welke urgente aandoeningen op welke MMC locatie gezien en behandeld kunnen worden. Indien een (herhaal) consult telefonisch (of met video) kan worden afgenomen, heeft dat altijd de voorkeur.
Indien een face-to-face consult is gewenst, krijgt de patiënt voorafgaand aan het polikliniekbezoek een brief, waarin onder andere vermeld staat wat de garantie veiligheid/ besmettingsrisico voor de patiënt is en welke gedragsregels gelden voor het polikliniekbezoek:
• De patiënt komt in principe alleen
• Indien dat niet mogelijk is, gaat de begeleider niet mee de spreekkamer in
• De patiënt wordt gevraagd max 5 min. voor de afspraak plaats te nemen in de wachtkamer
• De patiënt verlaat het ziekenhuis nadat het polibezoek is afgelopen, tenzij aanvullend onderzoek is geïndiceerd
• Op indicatie en volgens de algemeen geldende richtlijnen en voorzorgsmaatregelen dragen de zorgprofessionals op de polikliniek PBM’s
• Faciliteiten, zoals koffie en tijdschriften, zijn tijdelijk niet aanwezig op de poliklinieken.

De patiënt wordt door de medewerkers van de polikliniek één werkdag voorafgaand aan hun bezoek (telefonisch) uitgevraagd over mogelijke Corona klachten. Patiënt kan bij verhindering/hoesten/klachten etc. uiterlijk dezelfde dag tot 08:00 uur de afspraak afbellen bij betreffende poli.
Mocht uit de zorgvraag een operatie indicatie voortkomen, dan wordt de operatie geprioriteerd en wordt de operatie afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel, OK en beddencapaciteit uitgevoerd.

Op herstart van de ambulante zorg wordt zorgvuldig gemonitord en afhankelijk van de ervaringen zal de zorg stapsgewijs worden uitgebouwd.

Op de informatiepagina coronavirus kunnen patiënten terecht voor meer informatie over de stand van zaken en een overzicht van veelgestelde vragen over uw afspraak, behandeling of bezoek.