23 juni 2020

Actuele informatie rondom coronavirus

Actuele informatie rondom coronavirus

Na de herstart van de zorg, die vooral gericht was op de meest acute patiënten, breiden we de patiëntenzorg stapsgewijs verder uit. Alle poliklinieken zijn weer open en ook operaties worden hervat. Uiteraard met alle nodige maatregelen. We maken zo veel als mogelijk gebruik van telefonische consulten en videoconsulten, en verdelen onze patiënten over beide locaties. De veiligheid van patiënten en medewerkers blijft het uitgangspunt voor het verder opschalen van de zorg. Dit betekent dus niet dat MMC gaat draaien zoals voorheen. We houden capaciteit vrij voor de mogelijke toestroom van patiënten met corona.

Uw afspraak of operatie

Als uw afspraak eerder is afgezegd vanwege het coronavirus, dan hoeft u zelf geen actie te ondernemen. We verzoeken u om het ziekenhuis niet zelf te bellen, om onze poliklinieken de tijd te geven om iedereen te informeren.

Afhankelijk van de noodzaak kan het zijn dat u langer moet wachten op een afspraak dan u gewend bent. Het besluit voor welke patiënten de noodzaak van toepassing is, wordt weloverwogen genomen door de verantwoordelijke artsen. Als het volgens de arts nodig is dat u op korte termijn gezien of behandeld wordt, dan bellen wij u.

Voor nieuwe verwijzingen van de huisarts of een andere verwijzer moet u wel zelf bellen naar het ziekenhuis om een afspraak te maken.

Zorg op afstand

Waar mogelijk bieden we zorg op afstand en vinden afspraken telefonisch of via een webcamconsult plaats. Op deze manier zijn er minder fysieke bezoeken van patiënten aan het ziekenhuis nodig. Voor u als patiënt heeft het als voordeel dat u gewoon thuis kunt blijven voor uw consult. Houd er rekening mee dat u niet exact op het afgesproken tijdstip gebeld wordt.

Maatregelen voor een veilig bezoek aan het ziekenhuis

Heeft u binnenkort een afspraak in het ziekenhuis? We hebben alle benodigde maatregelen genomen om dit ziekenhuisbezoek voor zowel u als de zorgverlener veilig te laten verlopen. Deze maatregelen zijn genomen voor uw eigen gezondheid en die van onze medewerkers. Hieronder leggen we de maatregelen uit.

Voor uw bezoek

Een bezoek aan MMC is in deze periode aan voorwaarden verbonden. We vragen u om onderstaande afspraken na te leven:

 • Kom niet naar het ziekenhuis als u in de week van uw bezoek:
  • luchtwegklachten (neusverkouden, keelpijn, hoesten) of koorts (38 graden of hoger) heeft;
  • smaak- en/of reukverlies heeft;
  • klachten van (onverklaarde) diarree heeft, die niet te maken hebben met uw afspraak;
  • klachten van spierpijn heeft in rust of bij lichte inspanning, die niet te maken hebben met uw afspraak;

Kom niet naar het ziekenhuis als u ziek bent

Neem bij (twijfel over) klachten eerst telefonisch contact op met uw polikliniek.

 • Kom alleen naar uw afspraak in het ziekenhuis. Eén begeleider is wel toegestaan als u jonger bent dan 18 jaar en/of als u vanwege uw afspraak, onderzoek of behandeling niet alleen naar het ziekenhuis mag komen. Het is mogelijk dat uw begeleider tijdens uw bezoek niet mee naar binnen mag in de spreekkamer, behandelkamer of wachtkamer. In alle andere gevallen wacht uw begeleider buiten het ziekenhuis.Kom alleen naar het ziekenhuis
 • Wij vragen u om 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn in het ziekenhuis. Als u eerder in het ziekenhuis bent, wacht dan even buiten of in uw auto. Op deze manier voorkomen we dat onnodig veel mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis zijn.Corona - kom 5 minuten voor uw afspraak in MMC

Bij binnenkomst

Bij binnenkomst vragen wij u drie vragen te beantwoorden. Deze zijn gericht op mogelijke corona-gerelateerde klachten. Deze vragen kunt u digitaal via een informatiezuil invullen. Er is eventueel een gastheer/-vrouw aanwezig voor assistentie.

Handen desinfecteren MMC

Na het invullen van de vragen en het desinfecteren van uw handen, kunt u uw bezoek vervolgen. Met eventuele klachten hoeft u niet bang te zijn dat u niet mag doorlopen naar uw afspraak als u in het ziekenhuis bent. Wij helpen iedereen die zorg nodig heeft. Bij corona gerelateerde klachten krijgt u een mondneusmasker dat u moet dragen tijdens uw ziekenhuisbezoek.

Mondkapje dragen MMC

In het ziekenhuis

 • Tijdens uw bezoek houdt u 1,5 meter afstand tot andere patiënten, bezoekers en medewerkers.
 • Loop in de gang aan de rechterkant en volg de pijlen als deze zijn aangebracht.
 • Bij de balies van de poliklinieken zijn plastic schermen geplaatst. Ook zijn er strepen voor de balie aangebracht. Blijf achter deze streep. Zo houdt u 1,5 meter afstand van de baliemedewerker. Als er al een patiënt aan de balie staat, blijf dan 1,5 meter achter diegene en maak gebruik van de wachtstippen indien deze zijn aangebracht.
 • In de wachtkamer houdt u ook afstand. Op stoelposters is aangegeven waar u wel of niet kunt plaatsnemen. Houd zelf ook altijd rekening met extra ruimte tussen u en andere patiënten.

Houdt anderhalve meter afstand MMC

In de spreek- en onderzoekkamer

 • In de spreek-/behandelkamer is het niet altijd mogelijk om zorg te verlenen op 1,5 meter afstand.
 • Zorgverleners dragen alleen een mondneusmasker als er een risico is op besmetting. Als u heeft aangegeven dat u geen klachten heeft, dan draagt de zorgverlener binnen 1,5 meter geen mondneusmasker. Dit is conform RIVM-beleid.

Mondkapje dragen MMC

Na uw afspraak

Wij vragen u om na uw afspraak niet onnodig in het ziekenhuis te blijven, maar direct weer naar huis te gaan. Zo voorkomen we voor ieders veiligheid onnodige drukte in het ziekenhuis.

Op bezoek bij een naaste in het ziekenhuis

Momenteel gelden er beperkingen voor bezoek bij uw naaste:

 • Kom bij verkoudheid, hoesten of koorts niet naar MMC.Kom niet naar het ziekenhuis als u ziek bent
 • De patiënt mag maximaal twee verschillende bezoekers per dag ontvangen. Let op! Er mag één bezoeker per keer langskomen. Bij kinderen die zijn opgenomen mogen twee ouders tegelijkertijd bij hun kind op bezoek komen.Kom alleen naar het ziekenhuis

Op de Intensive Care (IC) gelden daarnaast momenteel afwijkende bezoektijden: De patiënt mag maximaal twee verschillende bezoekers per dag ontvangen. Er mag één bezoeker per keer langskomen. De bezoektijden zijn tussen 13.00-14.00 uur en 19.00-20.00 uur.

Veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekers

Frequently asked questions for patients and visitors

Informatie voor naasten van opgenomen corona(verdachte) patiënten

Informatie voor specifieke (kwetsbare) patiëntgroepen