9 maart 2018

Grote instroom patiënten in regio zorgt voor extra druk in MMC

Grote instroom patiënten in regio zorgt voor extra druk in MMC

De aanhoudende griepepidemie en de tijd van het jaar zorgen voor een flinke toestroom van extra patiënten binnen MMC en omliggende ziekenhuizen. Daarnaast treft de griep ook medewerkers waardoor we het werk met minder mensen kunnen opvangen. Om ervoor te zorgen dat we adequate en veilige zorg kunnen blijven leveren, hebben we diverse maatregelen getroffen.

Spoedzorg gaat voor

We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat we in spoedgevallen goede en veilige zorg kunnen bieden. Het komt voor dat operaties die minder spoed vereisen, worden verplaatst of uitgesteld.
Dit kan betekenen dat een patiënt op locatie Eindhoven wordt behandeld in plaats van locatie Veldhoven.
Wij realiseren ons dat dit erg vervelend is en vragen hiervoor om begrip. Wij doen er alles aan om dit tot een minimum te beperken. Patiënten voor wie er iets verandert, informeren wij altijd persoonlijk.

Bespoedigen in-, door- en uitstroom van patiënten

Op de Spoedeisende Hulp kijken we kritisch welke acute klachten van patiënten ter plekke moeten worden behandeld zodat een opname kan worden voorkomen. Dit betekent dat de wachttijd op onze Spoedeisende Hulp kan oplopen. Daarnaast zijn we in goed overleg met huisartsen en omliggende zorginstellingen om de door- en uitstroom van patiënten te bespoedigen.
We monitoren de situatie voortdurend en spannen ons maximaal in om onze patiënten verantwoorde zorg te bieden. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, communiceren we dit via het nieuws op onze website.

Lees ook het bericht van het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB): http://www.nazb.nl/nieuwsartikel/182/brabantse-ziekenhuizen-overbelast-door-griep