Vergoeding maagverkleining

De kosten van het volledige traject van een maagverkleining zijn in totaal ongeveer tienduizend euro. Gelukkig wordt daarvan een groot deel vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor komt u in aanmerking als uw situatie voldoet aan de internationale richtlijnen. Aangezien obesitas in dat geval ook andere gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, zijn zorgverzekeraars vrijwel altijd bereid de kosten van een maagverkleinende ingreep te vergoeden.

Wat wordt niet vergoed?

  • Eigen risico zorgverzekering gedurende het volledige traject.
  • Modifast/Weightcare in de twee weken voorafgaand aan de ingreep, ongeveer vijftig euro in totaal.
  • Multivitamine die u levenslang moet innemen, ongeveer tien euro per maand.
  • Reis- en parkeerkosten gedurende het volledige traject: deze proberen we te beperken, doordat controleafspraken en vragen ook mogelijk zijn via e-coaching, telefoon, mail en een webcamconsult.