Rijbewijskeuring

Om de weg te vinden, gevaar te kunnen zien aankomen en daar tijdig op te kunnen reageren is een goede waarneming in het verkeer erg belangrijk. De overheid heeft hier eisen aan gesteld voor het rijbewijs. Binnen Máxima MC kunt u uw ogen laten keuren.

Eisen

De belangrijkste oogfuncties voor het verkeer zijn de gezichtsscherpte en het gezichtsveld. De gezichtsscherpte stelt u in staat om op afstand goed te zien, bijvoorbeeld om borden te kunnen lezen. Met het gezichtsveld ziet u de dingen om u heen waar u niet gericht naar kijkt. Anders gezegd, wat u met de ooghoeken waarneemt. Dat is belangrijk als waarschuwingsfunctie in het verkeer. De gezichtsscherpte moet minimaal 0,5 zijn met één of twee ogen. Deze waarde mag bereikt worden met een bril of contactlenzen. Het gezichtsveld moet horizontaal 120 graden en verticaal 40 graden zijn.

Rijbewijskeuring

In sommige gevallen vraagt het CBR om een rijbewijskeuring bij een oogarts. Dit gebeurt bijvoorbeeld op 75-jarige leeftijd en vervolgens iedere vijf jaar bij verlenging van het rijbewijs. Een ander voorbeeld is een progressieve oogaandoening. Personen met diabetes mellitus moeten zich periodiek door een oogarts laten keuren.

Hoe verloopt een rijbewijskeuring?

U ontvangt, indien nodig, papieren van het CBR om uw ogen te laten keuren. De optometrist verricht een uitgebreid oogonderzoek en vult zijn bevindingen in op het formulier van het CBR. Ook geeft hij een advies voor de verleningsperiode van het rijbewijs.