11 oktober 2017

MMC ontvangt keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

MMC ontvangt keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Specialistische zorg voor de oudere patiënt

Máxima Medisch Centrum (MMC) heeft het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis behaald. Als ziekenhuis hebben we bijzondere aandacht voor deze omvangrijke doelgroep. MMC biedt veilige en passende zorg voor ouderen, door een optimale samenwerking van zorgverleners binnen alle afdelingen. Het behalen van het keurmerk is een bevestiging van goede zorg.
De vergrijzing, waar in de regio Eindhoven meer dan elders sprake van is, maakt veilige en passende zorg voor ouderen extra belangrijk. Bij het ouder worden vinden er veranderingen plaats op lichamelijk, geestelijk, functioneel en sociaal gebied. Dit kan sneller tot ziekten en stoornissen leiden. De combinatie van ouderdom, complexe zorg en de aanwezigheid van verschillende ziekten naast elkaar, maakt oudere patiënten extra kwetsbaar.
“Máxima Medisch Centrum omarmt de zorg voor kwetsbare ouderen door de zorg toegankelijk te houden. We kijken altijd samen met een mantelzorger naar de persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden voor de patiënt”, bekrachtigt klinisch geriater Laura van Geffen.
De specialistische zorg voor ouderen wordt ziekenhuisbreed gedragen door optimale samenwerking tussen verschillende disciplines en de cliëntenraad van het ziekenhuis. Zo zijn er een tal van projecten om de kwaliteit van zorg voor de oudere patiënten in het ziekenhuis verder te verbeteren, zoals het bevorderen van de familie-participatie, huiskamerprojecten en het HELP-project. Hierbij worden vrijwilligers ingezet om acute verwardheid bij opgenomen patiënten te voorkomen. Daarnaast worden alle verpleegafdelingen ondersteund door verpleegkundigen met als aandachtsgebied ouderenzorg. Maar ook voor een ziekenhuisopname wordt de kwetsbare patiënt begeleid.

Polikliniek voor ouderen
Máxima Medisch Centrum heeft op locatie Eindhoven een moderne polikliniek voor ouderengeneeskunde. Deze polikliniek is bedoeld voor mensen boven de zeventig jaar die meerdere ziekten of beperkingen hebben, waardoor ze in het functioneren worden beperkt. Hier staat de oudere patiënt centraal door bijzondere aandacht voor lichamelijke, psychische, functionele en sociale problemen. Op de polikliniek vindt onderzoek en behandeling plaats naar onder andere dementie, valproblematiek, duizeligheid en algehele achteruitgang. Hier wordt zorg op maat geleverd, afgestemd op behoeften en mogelijkheden van de patiënt. “Doordat de onderzoeken zo veel mogelijk plaats vinden op één dagdeel, proberen we patiënt en mantelzorger zo min mogelijk te belasten”, vertelt internist ouderengeneeskunde Els Lambooij. “Op de polikliniek behandelen we ook oncologische patiënten en met nierfunctiestoornissen in het traject voor de behandeling, waar zorg voor opname geoptimaliseerd wordt”.

Geriatrieteam
Een belangrijke voorwaarde voor het keurmerk is de aanwezigheid van een geriatrieteam voor overleg, beoordeling en indien nodig interventie voor opgenomen patiënten. In MMC is een team van specialisten beschikbaar dat bestaat uit een internist ouderengeneeskunde, klinisch geriater, ouderenpsychiater, geriatrieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten psychiatrie.

Kwaliteitsaspecten
Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is een initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden: Unie KBO, PCOB, NOVG en NOOM. Het wordt uitgereikt aan ziekenhuizen die de organisatie van zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen. Om de zorg en voorzieningen voor ouderen te verbeteren, hebben de ouderenorganisaties kwaliteitsaspecten opgesteld die van groot belang zijn voor de ziekenhuiszorg aan ouderen. Máxima Medisch Centrum is positief getoetst op deze kwaliteitsaspecten, waarmee het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is verkregen.