Klokkenluidersregeling MMC

De klokkenluidersregeling regelt dat (oud)werknemers (het vermoeden van) ernstige onregelmatigheden of misstanden in Máxima MC op een veilige manier kunnen melden, zonder dat de melder daarbij bang hoeft te zijn voor ontslag of andere gevolgen.
Deze regeling overstijgt het individu, de misstanden die gemeld worden dienen de maatschappij. Deze regeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor persoonlijke klachten. In dat geval is de klachtenregeling voor medewerkers van kracht.

Indien je een misstand wil melden, dan kun je dit doen bij je leidinggevende of een vertrouwenspersoon. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling HRM.

Ik wil een misstand melden. Waar kan ik terecht?

​Je meldt een vermoeden van een misstand intern;

  • bij je leidinggevende of indien je liever niet een melding bij je leidinggevende wil doen dan kun je terecht bij de eindverantwoordelijke van de zorggroep of dienst
  • indien je liever geen melding aan de eindverantwoordelijke zorggroep of dienst wilt doen dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon

Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan je leidinggevende of aan een eindverantwoordelijke van de zorggroep of dienst.

Wat moet mijn leidinggevende doen met de melding?

Je leidinggevende of de persoon bij wie je het hebt gemeld, zorgt ervoor dat de melding naar de Raad van Bestuur wordt gestuurd. Zij zorgen ervoor dat er een onderzoek wordt ingesteld.

Waar kan ik advies krijgen over een misstand melden?

Op de site van het huis van klokkenluiders vind je meer informatie en is het mogelijk om advies op te vragen.