English

Maxima Medisch Centrum Over MMC Keurmerken MMC Ziekenhuisbrede keurmerken MMC

Ziekenhuisbrede keurmerken Máxima Medisch Centrum

 

NIAZ

 

     

NIAZ-accreditatie 

MMC heeft in oktober 2016 het nieuwe NIAZ-certificaat ontvangen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Bij dit certficaat kreeg MMC een record aan complimenten voor de betrokkenheid van de medewerkers bij het ziekenhuis in het algemeen en het leveren van veilige en verantwoorde zorg in het bijzonder. MMC heeft ruimschoots voldaan aan alle accreditatie-eisen die NIAZ stelt. Met een score van 98% op de (Qmentum) normen voldoet het ziekenhuis overduidelijk aan de drie V’s die voor NIAZ van belang zijn: veilige zorg, verantwoorde zorg en een goede verbetercultuur.

 

Het behalen van de NIAZ-accreditaie is een collectieve prestatie van alle medewerkers.

Het betekent dat kwaliteit en veiligheid goed ingebed is in de ziekenhuisorganisatie. Het toont aan dat MMC continu bezig is met het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Een accreditatie wordt eens in de vier jaar opnieuw vastgesteld. In 2020 zal het NIAZ opnieuw MMC bezoeken. MMC gaat in de komende 4 jaar de openstaande 2% van de normen verbeteren.

 

STZ keurmerk

Máxima Medisch Centrum biedt meer dan alleen basiszorg. In de loop der jaren hebben we meerdere bijzondere, topklinische functies toegewezen gekregen:

  • intensive care voor pasgeborenen (NICU);
  • derde lijns verloskunde;
  • dialyse;
  • hemofilie;
  • polikliniek voor erfelijkheidsadvisering.

Om het niveau van deze zorg zo hoog mogelijk te houden, wordt voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan. De specialistische kennis die we in huis hebben, geven we door aan artsen en verpleegkundigen in opleiding. MBO, HBO en universiteitsstudenten kunnen voor opleidingsplaatsen bij ons terecht.

Máxima Medisch Centrum is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ). Dit is een samenwerkingsverband van 28 grote opleidingsziekenhuizen in Nederland.

 

   

Gastvrijheidszorg met Sterren ****

Gastvrijheidszorg is een belangrijke pijler van waardevolle zorg. Bij de uitreiking van de Gastvrijheidszorg Award 2014, behaalde Máxima Medisch Centrum locatie Veldhoven maarliefst 4 sterren. MMC is trots op deze mooie waardering. MMC is dit jaar voor de vierde keer met vier sterren beoordeeld door Gastvrijheidszorg met Sterren.

 

'Gastvrijheidszorg met sterren' is een waarderingssysteem voor de kwaliteit van gastvrijheid in zorginstellingen.

De jury waardeert de manier waarop de medewerkers met patiënten omgaan zeer, wat zorgde voor extra punten. Ook wordt het voedingsbeleid gezien als een goot pluspunt. Patiënten mogen zelf kiezen wat ze willen eten en hoeveel ze willen eten, het Máx a la Carte-principe.

Meer informatie: www.zorgmetsterren.nl

 

 

 

 

 

Meest patiëntvriendelijke ziekenhuis

Máxima Medisch Centrum is zeer patiëntvriendelijk, aldus de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). MMC nam de tweede prijs voor 'Meest patiëntvriendelijk ziekenhuis van Nederland' in ontvangst. Omde patiëntvriendelijkheid van ziekenhuizen te beoordelen is een analyse gemaakt van de waarderingen op ZorgkaartNederland. Deze website, een initiatief van de NPCF, biedt patiënten de gelegenheid een zorgaanbieder of zorgprofessional te beoordelen. Patiënten beoordelen de ziekenhuizen op accommodatie, afspraken, behandeling, informatie, luisteren en medewerkers. MMC kreeg in totaal 514 waarderingen op Zorgkaart Nederland met gemiddeld cijfer een 8.8.

 

Bewezen patiënttevredenheid
 Maxima Medisch Centrum wil aan haar patiënten de beste zorg geven. We vinden het daarom ook erg belangrijk wat onze patiënt vindt van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van Máxima Medisch Centrum. Om daar goed zicht op te krijgen, doet MMC structureel onderzoek naar de patiënttevredenheid.

 

 

Kwaliteitspaspoort

Máxima Medisch Centrum (MMC) gaat de kwaliteit van individuele medewerkers voortaan borgen door middel van een individueel kwaliteitspaspoort. In het paspoort komen met name bevoegdheden, bekwaamheden en talentontwikkeling van medewerkers vast te liggen. Bovendien stimuleert het de zorgprofessional om zijn of haar bevoegd- en bekwaamheden continu bij te houden. Hierdoor kunnen patiënten erop vertrouwen dat elke MMC-medewerker zijn of haar kwalificaties nu en in de toekomst op peil houdt.

Het paspoort is een slim, digitaal systeem. Zorgprofessionals weten voortaan niet alleen op welke onderwerpen ze zich moeten laten bijscholen, maar kunnen dit nu gelijktijdig en samen maar bovenal ook thuis doen. De mix van formeel en informeel leren maakt het geheel van scholing uniek.

 

Patiëntveiligheidsaward

Eén van de vaste onderdelen van de week van de patiëntveiligheid is de uitreiking van de MMC-patiëntveiligheidsaward. De award is een prijs voor het beste verbeterinitiatief naar aanleiding van een VIM-melding.

Tijdens een speciaal symposium presenteert iedere genomineerde afdeling het verbeterinitiatief. Na stemming door de stuurgroep patiëntveiligheid en de zaal wordt de winnaar van de patiëntveiligheidsaward uitgeroepen.

De afgelopen jaren hebben de volgende intiatieven de prijs in de wacht gesleept:

2011: verpleegafdeling EHH/CCU. Medewerkers van de afdeling hebben, naar aanleiding van een VIM-melding rondom telemetrie, gericht VIM-meldingen over telemetrie ingevoerd, het telemetrie-protocol geactualiseerd, ziekenhuisbrede scholing gegeven voor geïnteresseerde verpleegafdelingen met telemetrie-patiënten en er wordt gekeken naar een digitale aanvraagmethode voor telemetrie.

2012: Ziekenhuisapotheek: Medicatiehouder
 De medicatiehouder, op een vaste herkenbare plek op elk MMC-nachtkastje van een patiënt, zorgt ervoor dat de medicatie het niet uit het gezichtsveld van de patiënt en verpleging ontsnapt, waardoor beide groepen getriggerd worden tot medicatie inname en/of toediening. Er is een reductie van 27% ontstaan in de categorie medicatie-toedienfouten door de introductie van de medicatiehouder.

2013: Afdeling services (vrijwilligers): Opvullen van de richels in de gangen van MMC.

2014: Afdeling dagbehandeling: Patiëntvriendelijke overdracht
Afdeling dagbehandeling, ontwierp een formulier met noodzakelijke overdrachtinformatie voor afdeling radiologie met als doel: gerichte overdracht. De patiënt hoeft hierdoor minder lang te wachten omdat afdeling radiologie meteen de verantwoordelijk verpleegkundige kan bellen en informatie terug kan geven.

 

kwaliteitskeurmerk ‘Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld’

In juli 2014 heeft de vrijwilligersorganisatie van Máxima Medisch Centrum (MMC) van Stichting Stimulans het kwaliteitskeurmerk ‘Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld’ ontvangen. MMC is het eerste ziekenhuis in Zuidoost Brabant dat deze landelijke onderscheiding ontvangt. Hiermee laat MMC zien dat het de bijdragen van vrijwilligers ontzettend waardeert en stralen we uit dat het prettig werken is als vrijwilliger bij Máxima Medisch Centrum.

   

‘Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld’ is een landelijke kwaliteitsonderscheiding die wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV (de Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk) gestelde kwaliteitscriteria. De onderscheiding is vier jaar geldig.

Keurmerk Kwaliteitsregister V&V

De beroepsgroepen van verpleegkundigen en verzorgenden hebben zelf het Kwaliteitsregister V&V opgezet. Daarmee voldoen ze aan de opdracht van de overheid om zelf zorg te dragen voor hun eigen kwaliteit. Annelies van Beers van de VAR van MMC: "De VAR vindt het kwaliteitsregister zo belangrijk, dat we het bij de raad van bestuur onder de aandacht hebben gebracht. Met het register kun je als verpleegkundige aan je werkgever én aan je patiënten laten zien dat jij deskundig bent."

MMC vindt hoge kwaliteit van zorg, door goed opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden, die van de laatste ontwikkelingen op de hoogte zijn zo belangrijk, dat besloten is om voor alle verpleegkundigen en verzorgenden de kosten voor registratie in het Kwaliteitsregister V&V te vergoeden. Het Kwaliteitsregister laat ook aan onze patiënten zien, dat we die kwaliteit in huis hebben. Daarom zijn alle verpleegkundigen gevraagd om zich in te schrijven.

   

Veiligheidmanagement Systeem

Patiëntveiligheid is een strategische pijler van MMC en in die hoedanigheid wordt daaraan ook veel aandacht besteed.

MMC beschikt over een veiligheidmanagement Systeem (VMS) waardoor risico’s vroegtijdig worden gesignaleerd, incidenten gemeld kunnen worden en verbeteracties worden geïnitieerd om de risico’s te verminderen.

Thematisch wordt gewerkt aan een aantal projecten bijvoorbeeld het optimaliseren van medicatieveiligheid, vroege herkenning van kwetsbare ouderen of de vitaal bedreigde patiënt in de vorm van vroege herkenning en behandeling.

    

Ga naar specialismegebonden keurmerken Máxima Medisch Centrum

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: