English

Maxima Medisch Centrum Over MMC Klantenpanel: denk met ons mee!

Klantenpanel: denk met ons mee!

Denk met ons mee!
Máxima Medisch Centrum hecht veel waarde aan de mening van haar patiënten. Daarom voeren we regelmatig onderzoek uit naar de mate van tevredenheid over de kwaliteit van dienstverlening. MMC gaat echter nog verder. Om de patiënten direct te betrekken bij ontwikkeling van nieuwe diensten, bij toekomstig beleid en bij de verbetering van de dienstverlening heeft MMC op initiatief van de cliëntenraad van MMC een klantenpanel ingesteld.
  
Wat is een klantenpanel?
Een klantenpanel bestaat uit een representatieve groep patiënten van Máxima Medisch Centrum, die graag meerdere keren per jaar hun mening willen geven over uiteenlopende onderwerpen. MMC zet op twee verschillende manieren onderzoeken uit bij de panelleden.
  
Online-onderzoeken
Leden van het klantenpanel ontvangen vier maal per jaar een e-mail met een uitnodiging om op internet een korte vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten kunnen over diverse onderwerpen gaan. Het invullen van zo’n vragenlijst duurt maximaal 15 minuten per keer.
  
Groepsgesprekken
Máxima Medisch Centrum organiseert maximaal twee groepsgesprekken per jaar. MMC nodigt ongeveer 10 tot 15 panelleden uit om hieraan deel te nemen. Ook een delegatie van de cliëntenraad is hierbij aanwezig. Tijdens deze groepsgesprekken discussiëren panelleden over een bepaald onderwerp. De discussies duren ongeveer twee uur. Bij uw aanmelding voor het klantenpanel, kunt u aangeven of u ook benaderd wil worden voor zo’n groepsgesprek.
  
Welke onderwerpen komen aan bod?
In het klantenpanel kunt u onder andere vragen verwachten over: nieuwe diensten, uw zorgomgeving, service- en dienstverlening, uw zorgwensen en het voorgenomen beleid.
  
Privacy
Alle onderzoeken gebeuren vanzelfsprekend anoniem. De uitkomsten gebruikt MMC alleen om de ervaring van patiënten zichtbaar te maken en hiermee uiteindelijk de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.
  
Denkt u mee?
Bent u patiënt van Máxima Medisch Centrum of woont u in de regio Eindhoven? En vindt u het leuk om mee te denken en te praten over allerlei onderwerpen, kortom wilt u uw mening laten gelden? Geef u dan nu hier op voor het klantenpanel.
Omdat Máxima Medisch Centrum uw mening belangrijk vindt, wordt elke 25e inschrijver beloond met een leuke attentie.
   
Contact
Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met onze afdeling Communicatie, Lisette Vorselman, via telefoonnummer: (040) 888 6781
Aanmelden voor het MMC klantenpanel

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: