English

Maxima Medisch Centrum Over MMC Social media Facebookspreekuur disclaimer

Facebookspreekuur disclaimer

De informatie die wordt verstrekt via het facebook-spreekuur van MMC kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een arts. Wij willen benadrukken dat u bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op moet nemen met uw (huis)arts, specialist of apotheker.

De reactie van de medisch specialist op afstand kan nooit leiden tot een persoonlijke individuele diagnose zonder de patiënt in levende lijve te hebben onderzocht, maar het betreft altijd algemene informatie of adviezen. Er ontstaat dus geen behandelrelatie of er treedt geen behandelovereenkomst in werking.

Noch Máxima Medisch Centrum noch de specialist kan aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

U moet zich ook bewust zijn van het feit dat Facebook geen privacybescherming biedt. Facebookberichten zijn niet te beveiligen tegen inbreuk door derden.

U mag geen rechten ontlenen aan de berichten die via Facebook zijn verstrekt.

Een bericht plaatsen

Stuurt u een facebookbericht tijdens het spreekuur, weet dan dat dit bericht openbaar wordt geplaatst tenzij het gaat om een bericht in een privé bericht (deze worden dus ook niet gekopieerd). Deze berichten worden wél zonder vernoeming van de afzender openbaar geplaatst naar de likers van de MMC pagina en beantwoord.

Facebookspreekuren zijn nog relatief jong. Er bestaan (nog) geen vaste kaders waarbinnen geopereerd kan worden. MMC wil iedereen op een respectvolle manier bejegenen. Omdat de wereld van de sociale media zo snel verandert, veranderen ook deze regels regelmatig.

Like de MMC pagina

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: