English

Maxima Medisch Centrum Over MMC Social media Twitterspreekuur disclaimer

Twitterspreekuur disclaimer

De informatie die wordt verstrekt via het twitterspreekuur van MMC kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een arts. Wij willen benadrukken dat u bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op moet nemen met uw (huis)arts, specialist of apotheker.

  

De reactie van de medisch specialist op afstand kan nooit leiden tot een persoonlijke individuele diagnose zonder de patiënt in levende lijve te hebben onderzocht. Het betreft altijd algemene informatie of adviezen. Er ontstaat dus geen behandelrelatie of er treedt geen behandelovereenkomst in werking.

 

Noch Máxima Medisch Centrum noch de specialist kan aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.
 

U moet zich ook bewust zijn van het feit dat Twitter geen privacybescherming biedt. Twitterberichten zijn niet te beveiligen tegen inbreuk door derden.

  

U mag geen rechten ontlenen aan de berichten die via Twitter zijn verstrekt.

  

Een tweet sturen

Stuurt u een twitterbericht tijdens het spreekuur, weet dan dat dit bericht wordt geretweet (RT) tenzij het gaat om een bericht in direct message (DM) of berichten die voorzien zijn van een slot (deze worden dus ook niet gekopieerd). Deze berichten worden wél zonder vernoeming van de afzender gekopieerd naar de volgers van @MMC en beantwoord.

  

Twitterspreekuren zijn nog relatief jong bij MMC. Er bestaan (nog) geen vaste kaders waarbinnen geopereerd kan worden. MMC wil iedereen op een respectvolle manier bejegenen. Omdat de wereld van de sociale media zo snel verandert, veranderen ook deze regels regelmatig.

Twitterspreekuur via #drMMC

  

Volg ons op Twitter via @MMC

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: