Spraakproblemen

Logopedie

Als u onduidelijk spreekt of bepaalde klanken niet goed uit kunt spreken, noemen we dit een spraakprobleem. De logopedist kan u helpen om uw spraak stap voor stap te verbeteren.

Symptomen

Er zijn veel verschillende spraakproblemen, zoals:

 • Het weglaten van klanken (‘toel’ in plaats van ‘stoel’)
 • Het vervangen of vervormen van klanken
 • Binnensmonds praten
 • Slissen of lispelen
 • Door de neus spreken
 • Spreken met een dubbele tong
 • Te snel of te langzaam praten

Oorzaak

Bij een spraakprobleem zijn er problemen in de mond- en tongbewegingen, waarmee klanken en woorden worden gevormd. Dit kan komen door:

 • Problemen met de spraakontwikkeling door gehoorproblemen of door veel duim- of speenzuigen
 • Een stembandaandoening
 • Een te grote neusamandel
 • Een spierziekte
 • Een beroerte
 • Een gezichtsverlamming
 • Neurologische aandoeningen, zoals MS en de ziekte van Parkinson
 • Afwijkingen in het mondgebied, na een ongeval of operatie

Behandeling

De logopedist heeft verschillende materialen ter beschikking om de spraak te verbeteren. Allereerst wordt u alert gemaakt op het spraakprobleem en vervolgens wordt stap voor stap geoefend om de spraak te verbeteren. Indien noodzakelijk leert de logopedist u te communiceren met behulp van een communicatiemiddel.