Rechten en plichten

U wordt behandeld of u komt binnenkort voor een onderzoek, behandeling of verblijf naar Máxima MC. Onze medewerkers doen hun best om u een goede, deskundige behandeling te geven. U heeft als patiënt verwachtingen over de behandeling, verzorging en organisatie. En ook onze medewerkers verwachten het één en ander van u.

De belangrijkste rechten en plichten tussen het ziekenhuis en de patiënt zijn geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u als patiënt goed op de hoogte bent van uw rechten en plichten.

Huisreglement

De normen en waarden die wij als ziekenhuis hanteren ten opzichte van medewerkers, patiënten en bezoekers zijn terug te vinden in ons huisreglement die bij binnenkomst in MMC zichtbaar is.