Plichten

Naast (wettelijk vastgelegde) rechten heeft u als patiënt ook een aantal plichten, die bijdragen aan een optimale behandeling.

Respect en begrip

MMC verwacht dat u begripvol en met respect omgaat met zorgverleners en medepatiënten. Als u een foto/video-opname in het ziekenhuis wilt maken van anderen dan moeten de personen die gefilmd of gefotografeerd worden daarvoor altijd toestemming geven. In ons huisreglement kunt u onze regels en verwachtingen terugvinden.

Vooraf melden bij opname gesprek

U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wel willen wij u vragen dit vooraf aan uw zorgverlener te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.

Legitimatieplicht

Voor iedereen die voor zorg en behandeling naar een ziekenhuis komt, geldt een wettelijke legitimatieplicht. Dit houdt in dat u bij elke afspraak in het ziekenhuis uw geldig legitimatiebewijs moet kunnen laten zien. Dit geldt ook voor kinderen (vanaf de geboorte). Lees hier meer over legitimeren in MMC.

Op uw legitimatiebewijs staat uw Burgerservicenummer (BSN), een uniek en persoonsgebonden nummer. Ziekenhuizen zijn sinds 1 juni 2009 verplicht uw BSN te registreren in de administratie. Het gebruik van het BSN zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van (medische) gegevens en voorkomt fraude.

Gelieve dit en uw MMC ziekenhuispas – indien u al als patiënt bekend bent – mee te nemen bij het bezoek aan MMC.

Informatie verstrekken

U heeft de plicht zo goed mogelijk aan de behandeling mee te werken. Zo mag de zorgverlener bijvoorbeeld van u verwachten dat u hem voorafgaand aan de onderzoeken  informeert over belangrijke zaken die met uw ziekte en lichamelijke klachten samenhangen. Hetzelfde geldt voor uw behandeling. Naarmate de zorgverlener beter is geïnformeerd, is hij ook beter in staat u zo goed mogelijk te behandelen.

Naleven instructies

Om uw behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het noodzakelijk dat u de voorschriften van de zorgverlener goed tot u neemt en volgt.

Zorgverzekering

U moet er voor zorgen dat er betaald wordt voor de verzorging en behandeling die u in ons ziekenhuis ontvangt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om van tevoren na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg in MMC. U vindt hier een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee MMC een contract heeft. Het ziekenhuis is echter niet op de hoogte van de specifieke voorwaarden van alle verschillende polissen van de genoemde zorgverzekeraars. Bekijkt u daarom zelf uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar om onaangename verrassingen te voorkomen.

Heeft u geen ziektekostenverzekering, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. MMC hanteert betalingsvoorwaarden en verwacht van u dat u de factuur tijdig betaalt. In deze betalingsvoorwaarden wordt beschreven welke regels er gelden voor bijvoorbeeld de betalingstermijn.