English

Uw bezoek aan de polikliniek

Wat neemt u mee?

Bij uw eerste bezoek:

  •  Inschrijfbewijs en polisnummer van uw ziektekostenverzekeraar.
  •  Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
  •  Verwijskaart of -brief van uw (huis)arts.
  •  Medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking.

 

Bij vervolgbezoeken:

 

  •  servicepas
  •  afspraakkaart

 

Verwijskaart, verzekeringsbewijs en identificatiebewijs

Neem uw verwijsbrief, verzekeringsbewijs en identificatiebewijs mee naar naar de polikliniek. Iedereen moet zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Klik hier voor meer informatie over de identificatieplicht.

 

Servicepas

Bij uw eerste bezoek laat u een servicepas maken bij de servicepasbalie. Kloppen de gegevens op uw servicepas niet meer? Laat dan vóór uw bezoek aan de specialist een nieuwe pas maken.  

Identificatieplicht

Om een servicepas te laten maken, moet u zich identificeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Dit vanwege de wettelijke identificatieplicht.  

Meer informatie over de identificatieplicht vindt u in de folder

 

Kunt u uw identiteitsbewijs tonen? (pdf)

 

 

Bewegwijzering in MMC
Op beide locaties zijn afdelingen en poliklinieken aangeduid met een driecijferig routenummer. Het eerste cijfer verwijst naar de verdieping (0=begane grond, 1=1e verdieping, etc), de volgende 2 cijfers naar de exacte plek. Bij binnenkomst zoekt u de juiste locatie op het informatiebord op en volgt u deze route door het huis.
Bekijk vooraf onze plattegronden.

 

Melden op polikliniek

Op de polikliniek meldt u zich bij de balie en geeft u uw servicepas aan de secretaresse. Vervolgens gaat u zitten in de wachtkamer tot u geroepen wordt. We proberen de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Soms duurt een onderzoek echter langer dan voorzien, of wordt een specialist weggeroepen voor een spoedgeval. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Gesprek met de medisch specialist

De specialist bespreekt met u uw gezondheidsprobleem om te kunnen vaststellen wat er precies aan de hand is. Dat is nodig om de juiste behandeling te bepalen.

 

Als u eerder ziek bent geweest of een medische behandeling heeft gehad, is het belangrijk dit te vertellen aan uw arts, zeker als u in het buitenland een medische behandeling hebt gehad.

 

Tips voor het gesprek

Schrijf vooraf uw vragen op. Als de uitleg van de medisch specialist niet duidelijk is vraag dan gerust om nadere uitleg. Ook kunt u een familielid of goede bekende meenemen, want twee horen meer dan één.

 

Tips voor gesprekken met uw arts (pdf)

 

Aanvullend onderzoek

Mogelijk is er aanvullend onderzoek nodig voordat de juiste diagnose. Voorbeelden hiervan zijn röntgenfoto’s, bloedonderzoek en urineonderzoek. U wordt daarvoor naar de betreffende afdeling verwezen.

 

De uitslag

De specialist geeft u de uitslag van het onderzoek door.

 

Opleidingsziekenhuis

Máxima Medisch Centrum is een opleidingsziekenhuis, waar artsen worden opgeleid tot specialist. Uw specialist blijft altijd degene die eindverantwoordelijk is voor uw behandeling. Het betekent wel dat u door meerdere artsen, die in opleiding zijn, behandeld kunt worden.

Contact

(040) 888 80 00

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: