English

Familie en naasten

Ziekte, behandeling en opname kunnen ook grote invloed hebben op de partner, kinderen en andere naasten van de patiënt. Ook bij hen kan dit gevoelens oproepen van angst, onzekerheid of twijfel. Soms is er al een hele periode aan de opname vooraf gegaan, waarin veel zorg aan het zieke familielid moest worden gegeven. Dat kan familie behoorlijk belasten.

Gesprek mogelijk

Geestelijke Verzorging wil ook voor de naasten een gesprekspartner zijn. Immers een goede zorg voor de naasten komt ook de patiënt ten goede.

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: