English

Pastorale ondersteuning

Als een patiënt of zijn naasten daarom vragen kan de geestelijk verzorger de zieke ondersteunen door gebed, ziekenzegen of ziekenzalving. Indien dit in de thuissituatie niet mogelijk is, kan ook gevraagd worden om de toediening van de doop.

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: