English

Goed om te weten

Roken

In Máxima Medisch Centrum is roken niet toegestaan. Dit geldt ook voor de e-smoker. Buiten bij de hoofd- en polikliniekingang is een rookabri.

 

Verlies, diefstal of beschadiging

Bij verlies van uw eigendom informeert u bij het secretariaat van het specialisme/de afdeling of bij de receptie of het is gevonden. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen. Daarom raden wij u dringend aan waardevolle bezittingen thuis te laten. Mocht u onverhoopt te maken hebben gehad met verlies, diefstal of beschadiging, dan kunt u een ‘Meldingsformulier materiële schade’ (laten) invullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij het secretariaat van de afdeling of bij de receptie. Voor u, maar ook voor ons ziekenhuis is melding van incidenten zeer belangrijk. Door deze te registreren kunnen wij achterhalen in welke perioden en op welke afdelingen veel criminaliteit voorkomt. Door beveiligingsmaatregelen proberen wij deze criminaliteit te voorkomen.

 

Als u van mening bent dat u schade heeft geleden als gevolg van een medische behandeling of uw bezoek aan ons ziekenhuis en als u schade vergoed wilt hebben, dan kunt u Máxima Medisch Centrum daarvoor aansprakelijk stellen. Een verzoek tot schadevergoeding (aansprakelijkheidsstelling) kunt u schriftelijk indienen bij de Raad van Bestuur van het ziekenhuis onder vermelding van aansprakelijkheidsstelling. Uw verzoek wordt dan in samenwerking met de aansprakelijkheidsverzekeraar afgehandeld.

 

Wetenschappelijk onderzoek

In Máxima Medisch Centrum vindt wetenschappelijk onderzoek plaats. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om meer kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Onderzoek mag pas uitgevoerd worden als aan bepaalde zorgvuldigheidseisen is voldaan. De zorgverlener/ onderzoeker heeft de plicht u uitvoerig te informeren over het onderzoek en welke medewerking van u wordt gevraagd. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt mee te werken aan een dergelijk onderzoek. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming wordt u bij zo’n onderzoek betrokken. Welke beslissing u ook neemt, het heeft geen nadelige gevolgen voor uw behandeling.

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: