English

Pre Operatieve Screening (POS)

Alle patiënten, kinderen en volwassenen, die geopereerd worden in MMC moeten worden aangemeld op de polikliniek Pre Operatieve Screening (POS). 

Nadat er besloten is door uw specialist om te opereren kunt u zich meteen melden bij de polikliniek POS. Er wordt een afspraak gemaakt voor dezelfde dag of als het u niet uitkomt voor een andere dag. Soms kan het voorkomen dat het spreekuur vol zit, en zullen wij met u een andere afspraak moeten maken.

Op de polikliniek POS (Pre Operatieve Screening) wordt nagegaan hoe het met uw  gezondheid is gesteld. En er wordt bepaald of er nog verder onderzoek gedaan moet worden om u in de best mogelijke conditie te brengen voor de operatie.

       


E-mail de webmaster

Meer MMC websites: