English

Screeningsgesprek met de POS-assistent(e)

De ingevulde patiënten vragenlijst wordt samen met u doorgenomen.

De POS assistente stelt aanvullende medische vragen aan de hand van een elektronisch screenings programma. Relevante gegevens over de lichamelijke conditie en de medische voorgeschiedenis worden verzameld.

Lengte, gewicht, bloeddruk en pols worden gemeten en vastgelegd.

Indien nodig wordt aanvullend onderzoek aangevraagd: laboratorium onderzoek (bloedafname), een ECG, een röntgenfoto van de nek, een intercollegiaal consult bij een andere medisch specialist.

Eventueel wordt aan u toestemming gevraagd om medische gegevens op te vragen bij de huisarts of de medisch specialist in een ander ziekenhuis.

Er wordt voorlichting aan u gegeven over de anesthesie techniek die het beste is voor de gezondheidstoestand van u en passend is bij de soort operatie.

Er wordt pijnstilling voor de operatie afgesproken die u op de verpleegafdeling voor de operatie krijgt.

Er wordt vastgesteld op welke locatie de ingreep in het MMC plaats kan vinden.

Indien noodzakelijk krijgt u een afspraak met de anesthesioloog.

De operatie kan pas (definitief) gepland worden als de screening compleet is en goedgekeurd door de anesthesioloog.

Telefoon: (040) 888 50 30

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: