English

Vragen, complimenten, klachten

Máxima Medisch Centrum wil graag al uw vragen beantwoorden. We stellen het op prijs wanneer u als patiënt of bezoeker uw ervaringen over de zorg en dienstverlening in het MMC met ons deelt.

 

Vragen

Heeft u algemene vragen over het MMC? Op de pagina veel gestelde vragen vindt u mogelijk al een antwoord op uw vraag. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, stuur uw vraag dan per e-mail naar ikhebeenvraag@mmc.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling patiëntencommunicatie: (040) 888 9472.

 

Complimenten, ideeën en opmerkingen

Wilt u een compliment geven, een idee of een opmerking plaatsen? Dat kan middels het is alles naar wens formulier of op onze Facebookpagina

  

Na een opname in MMC wordt u hiertoe uitgenodigd via een patiënttevredenheid enquête.

 

Klantenpanel

Uw mening is erg belangrijk voor het MMC. We horen graag wat u vindt van bijvoorbeeld de bereikbaarheid van het ziekenhuis, de gebruiksvriendelijkheid van de website of de gastvrijheid in het MMC. Vragen over deze thema’s leggen we voor aan ons klantenpanel, aan de hand van een digitaal formulier.

Wilt u ook lid worden van het MMC klantenpanel? Meldt u zich dan hier aan.

 

ZorgkaartNederland

Op ZorgkaartNederland kunt u zorginstellingen zoeken en waarderen;

Deel uw ervaring met het MMC op ZorgkaartNederland.

 

Klachten

Als u niet tevreden bent over de behandeling, bejegening of verzorging in het MMC heeft het onze voorkeur dat u uw klacht eerst bespreekt met degene die direct betrokken is. Als dit gesprek niet naar wens verloopt, of u bespreekt het liever niet met de direct betrokkene, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris. 

 

Als u meent dat er sprake is van schade als gevolg van onzorgvuldig handelen / nalaten door MMC dan kunt u het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk stellen. De aansprakelijkstellingen van het ziekenhuis worden namens de Raad van Bestuur behandeld door jurist Charlotte Swolfs en vervolgens doorgestuurd en beoordeeld door onze verzekeraar Medirisk. De brief waarin u MMC aansprakelijk stelt, dient (in ieder geval) de volgende onderdelen te bevatten: 

 

  • naam, voorletters, geboortedatum patiënt
  • adres, postcode en telefoonnummer patiënt
  • een zin waarin staat dat de patiënt het ziekenhuis aansprakelijk stelt
  • de naam van degene tegen wie de aansprakelijkstelling is gericht
  • de afdeling waarop de klacht betrekking heeft
  • de datum waarop het incident heeft plaatsgevonden
  • een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het gebeuren
  • plaats, datum en handtekening

  

De brief kan gestuurd worden naar:

 

Máxima Medisch Centrum
Raad van Bestuur t.a.v. mw. C.M. Swolfs (jurist)
Postbus 7777

 

U ontvangt een ontvangstbevestiging van en reactie op uw schrijven.

Folder 
Bent u niet tevreden? Mogelijkheden om ons dit kenbaar te maken - Klachtenprocedure (pdf)

  

 

Contact: 

Heeft u een vraag, klacht of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de klachtenfunctionaris.

Maandag tot en met vrijdag, 09.00 - 16.30 uur

via telefoonnummer (040) 888 94 81

Online klacht indienen

  

Postadres

Máxima Medisch Centrum

T.a.v. klachtenfunctionaris

Antwoordnummer 10080

5500 VB Veldhoven

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: