English

Promovendiclub

Bijzondere onderzoekers

    

V.l.n.r.: Ilse Hermsen, Thomas Kerkhofs en Hester Ettaieb

 

Máxima Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis. Dat betekent dat we jonge specialisten opleiden én onderzoek doen. Hester Ettaieb, Thomas Kerkhofs en Ilse Hermsen weten uit ervaring hoe bijzonder deze combinatie van onderzoek en praktijk is.

 

Jong en gedreven: dat stralen de drie onderzoekers uit. Ze volgen elkaar op in achtereenvolgende onderzoeken naar de beste behandeling van bijnierkanker, onder de bezielende leiding van prof. dr. Harm Haak. Bijnierkanker is een zeldzame ziekte. De kans op genezing hangt sterk af van de mate waarin de kanker zich heeft verspreid en of de kanker volledig kan worden verwijderd. Ilse promoveerde ruim twee jaar geleden op de eerste fase van het onderzoek. Thomas promoveert eind dit jaar en Hester naar verwachting volgend jaar.

 

Bijniernetwerk

De eerste fase bestond grotendeels aan het bouwen van het fundament onder het onderzoek: een netwerk dat bestaat uit meerdere ziekenhuizen. Ilse benadrukt het belang hiervan: “Bij zeldzame ziekten is centralisatie van zorg essentieel om zo diagnostiek en behandeling te optimaliseren. Het Máxima speelt als coördinerend centrum daarin een belangrijke rol. Als perifeer ziekenhuis ben je bovendien vaak te klein om onderzoek naar een zeldzame aandoening op te zetten. We hebben eenvoudigweg niet voldoende patiënten die kunnen deelnemen. Ook daarom is samenwerking met academische centra van groot belang.”

 

Een andere handicap is het beperkte budget. In vergelijking met een academisch ziekenhuis, is er weinig geld beschikbaar voor onderzoek. Daar is een slimme oplossing voor gevonden, die zowel het ziekenhuis als de onderzoekers winst oplevert. De onderzoekers vormen in de avond- en nachturen het escalatieteam van locatie Eindhoven. Zo is er altijd medisch specialistische hulp dichtbij als dat nodig is. Tijdens die uren is er ook de mogelijkheid om te werken aan hun onderzoek.

 

Gezicht achter de aandoening

MMC heeft ten opzichte van een academisch ziekenhuis ook voordelen: zo ervaren de onderzoekers de korte lijnen binnen MMC als zeer prettig: “We spreken onze begeleider bijna dagelijks in plaats van één keer per drie weken.”

Een ander belangrijk voordeel is volgens Hester dat de onderzoekers de patiënten die aan het onderzoek meedoen, daadwerkelijk zien op de polikliniek. “In een academisch ziekenhuis richt je je weliswaar volledig op je onderzoek, maar hier behoud ik mijn klinische ervaring.” Thomas voegt toe: “Voor mij betekent het ook een extra stimulans: onze onderzoekspopulatie is geen anonieme databank. Ik ken de mensen achter het onderzoek. We doen onderzoek naar een specifieke behandeling, dus we zien ook meteen het effect van die behandeling.” Hester beaamt dit: “Je ziet het daadwerkelijke leed achter de aandoening. Het krijgt letterlijk een gezicht. Dat zorgt ervoor dat ik intrinsiek gemotiveerd ben voor mijn onderzoek.”

Ze ervaren allemaal dat de patiënten bijzonder bereidwillig zijn om aan de onderzoeken deel te nemen. Hester licht toe: “Bijnierkanker is een zeldzame ziekte. Onze patiënten willen graag anderen die hieraan lijden helpen. Het voordeel voor de patiënten zelf is dat we uitgebreid de tijd voor hen kunnen nemen tijdens onze spreekuren.”

De promovendi dragen vanuit het netwerk bij aan informatievoorziening voor patiënten uit het hele land: Thomas coördineert de beantwoording van vragen via de website www.kanker.nl. Dit initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologie) stimuleert dat patiënten laagdrempelig vragen kunnen stellen. De spelregels zijn helder: er wordt geen behandeladvies gegeven; het antwoord is gericht op het geven van informatie.

 

Promovendiclub

De promovendi zelf ondervinden ook veel steun aan elkaar. Sinds vorig jaar hebben ze dat georganiseerd in hun eigen promovendiclub. Onder leiding van de promovendiclub commissie - bestaande uit 5 gepassioneerde onderzoekers die de belangen van de promovendi in MMC behartigen – delen maar liefst 54 promovendi van uiteenlopende specialismen hier hun bevindingen en vragen. Hester: “Zo kunnen we nog meer voor elkaar gaan betekenen.”

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: