English

Wetenschapsavond

Met trots presenteerden onderzoekers in MMC op donderdag 17 maart 2016 hun bijdrage aan de medische wetenschap. Aan de hand van mondelinge voordrachten en wetenschappelijke posters werd verteld over de nieuwste ontwikkelingen en bevindingen. De tiende wetenschapsavond stond in het teken van onderzoek, samenwerking en vernieuwing.

 

 

Belangrijk onderdeel van de wetenschapsavond is de uitreiking van een drietal prijzen door voorzitter raad van bestuur Jan Harm Zwaveling. De prijs voor beste voordracht werd dit jaar gewonnen door Marion Vlemminx voor haar lezing over de weeënpleister. Uit onderzoek in MMC blijkt dat de pleister sensitiever is en meer gedetailleerde informatie over weeën oplevert dan reeds bestaande meetmethoden. Olenka Hulsenboom won de posterprijs en Isabelle van Drunen kreeg de aanmoedigingsprijs voor studenten.

 

Wetenschapsavond
De Commissie Wetenschap van MMC organiseert jaarlijks een wetenschapsavond om onderzoekers een podium te geven. Elk jaar ontvangt de commissie meer reacties op haar oproep om onderzoeken in te dienen. Dit jaar kwamen er maar liefst zestig samenvattingen (abstracts) binnen van wetenschappelijk onderzoek dat in MMC is gedaan. Opvallend zijn de vele samenwerkingsverbanden, zowel intern als extern met universiteiten en andere (vaak universitaire) ziekenhuizen.

 

Wetenschappelijk onderzoek in MMC
Wetenschap en opleiding zijn belangrijke pijlers voor MMC, die onze zorg op een steeds hoger niveau brengen. Mede vanwege de nabijheid van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de aanwezigheid van een sterke technologische industrie in Zuidoost-Brabant (o.a. Philips), richt de hoofdonderzoekslijn van het wetenschappelijk onderzoek in MMC zich op klinisch onderzoek met een hoog technologisch gehalte.

 

Abstracts
Een boekje met de abstracts van de wetenschapsavond is op te vragen bij het secretariaat van de MMC Academie ( m.doerga@mmc.nl), zolang de voorraad strekt.

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: