Onverklaarbare lichamelijke klachten

Als mensen ziek zijn of klachten hebben, gaan zij naar de dokter. Maar soms heeft de arts geen medische verklaring. Vaak verdwijnt zo’n klacht weer na enige tijd. Maar in sommige gevallen houden de klachten aan. Ook bij specialisten (bijvoorbeeld internist ongeveer 50%) zijn klachten vaak onverklaard en herstelt een groot deel binnen enkele maanden. Een klein deel van deze klachten blijft, zelfs na langdurig medisch onderzoek, bestaan en dan spreekt men van onverklaarde lichamelijke klachten of stoornissen.

Veel voorkomend zijn onverklaarde pijnklachten; waarschijnlijk minimaal 10% van de bevolking. Ook buik-, maag- en darmklachten komen veel voor. Van chronische vermoeidheid heeft waarschijnlijk 2-2,5 % van de bevolking last. Uitvalsverschijnselen komen relatief het minst voor.

Behandeling

Meestal adviseren artsen, psychiaters, psychologen en andere therapeuten een ‘meersporen-beleid’. De klachten worden dan vanuit verschillende invalshoeken (lichamelijk, psychisch en sociaal) benaderd. Vaak wordt een combinatie van verschillende therapieën aangeboden. Veel toegepaste psychotherapieën (gesprekstherapieën) zijn cognitieve gedragstherapie, gezinstherapie en groepstherapie. Voor onverklaarde klachten zijn thans geen werkzame medicijnen bekend die op de bron van de klachten inwerken. Dat is niet verwonderlijk omdat de oorzaak niet bekend is. Medicatie kan soms wel een ondersteunende rol spelen bij het verminderen van verschijnselen zoals bij pijnklachten, spanningsklachten, angstklachten of bij stemmingsklachten.

Bron: de patiënteninformatie (cop. 2015) over onverklaarde lichamelijke klachten van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ( www.nvvp.net). Voor onze website hebben we een selectie gemaakt: aandoeningen die veel voorkomen in de ziekenhuispsychiatrie.