Kind- en jeugdpsychologie

Medische kind- en jeugdpsychologie is gespecialiseerd op het gebied van het omgaan met kinderen en jeugdigen met lichamelijke klachten. Deze klachten kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn.

Zorg voor vrouw, moeder en kind

Medische kind- en jeugdpsychologie bevindt zich in het Vrouw Moeder Kind-centrum van Máxima MC. In dit centrum wordt één aspect steeds goed voor ogen gehouden: het gezin staat centraal. Dit betekent concreet dat de zieke zuigeling niet meer gescheiden wordt van de moeder indien dit medisch verantwoord is. De betrokken specialismen, waaronder kindergeneeskunde en de medische kinder- en jeugdpsychologie werken nog intensiever samen.

Aandachtsgebieden

Binnen de kind- en jeugdpsychologie hebben we de volgende aandachtsgebieden:

 • onderzoek naar het ontwikkelingsniveau van een kind;
 • onderzoek en behandeling bij neurologische aandoeningen;
 • behandeling bij chronische ziekten (zoals astma, ziekte van Crohn, hartaandoening, cystic fibrosis);
 • onderzoek en behandeling van onbegrepen lichamelijke klachten (zoals buikpijn, hoofdpijn en chronische vermoeidheid);
 • onderzoek en behandeling van functiestoornissen (zoals eetproblematiek, zindelijkheidsproblematiek en slaap- of huilproblemen);
 • begeleiding van zwangere vrouwen waarbij sprake is van medische complicaties;
 • begeleiding van ouders waarvan kinderen direct na de geboorte opgenomen zijn in het ziekenhuis;
 • screening van te vroeg geboren kinderen en begeleiding van de ouders hierbij;
 • voorbereiding en nazorg bij kinderen die een ingrijpende operatie of behandeling ondergaan;
 • behandeling van medische trauma’s;
 • behandeling van kinderen met ziektegerelateerde klachten, zoals angst om geprikt te worden of het niet willen innemen van medicatie.

Verwijzing

U kunt alleen een afspraak maken bij een medisch psycholoog als u daarvoor een verwijzing hebt gekregen van uw behandelend specialist in ons ziekenhuis. U kunt dus niet zelf een afspraak maken en ook niet verwezen worden door de huisarts. Voorbeelden van aanmeldingen bij medische kind- en jeugdpsychologie:

 • uw kind heeft diabetes maar is bang om te spuiten waardoor er thuis spanningen ontstaan.
 • uw kind heeft vaak buikpijn/hoofdpijn waardoor hij van school verzuimt, maar de kinderarts kan niets afwijkends vinden.
 • uw kind weigert vaak eten. U hebt al van alles geprobeerd, maar niets helpt en haar gewicht neemt af.
 • uw kind is erg bang voor het toilet. Hij wil alleen poepen als hij een luier aankrijgt. Maar hij wordt binnenkort vier jaar oud en start met de basisschool.
 • uw kind heeft een hockeybal tegen haar hoofd gehad. Vanaf dat moment heeft zij problemen met haar aandacht en concentratie.
 • uw kind heeft astma. Hij heeft medicijnen maar is erg laks in het innemen. Met zijn lichamelijke conditie gaat het steeds slechter. U maakt zich zorgen.
 • uw tweeling is veel te vroeg geboren. Er zijn vragen over de ontwikkeling, er lijkt sprake van een achterstand.
 • uw kind heeft een ernstige ziekte. U heeft veel zorgen, bent vermoeid en heeft behoefte aan ondersteuning.
 • uw baby huilt iedere nacht urenlang. U krijgt dit patroon niet doorbroken.
 • u bent opgenomen in het ziekenhuis en er zijn complicaties tijdens de zwangerschap of rondom de geboorte van uw kind(eren).
 • uw kind heeft problemen met het accepteren van en het omgaan met een chronische ziekte.
 • uw kind ervaart angst voor een medische ingreep of heeft angst naar aanleiding van een medische ingreep.

Onderzoek

De psycholoog probeert een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijkheden en de problemen van uw kind te krijgen. Dit gebeurt door een gesprek met u als ouders, een gesprek met het kind en in een aantal gevallen door het afnemen van psychologische tests en/of een spelobservatie.
Het onderzoek kan onder andere bestaan uit een intelligentietest, een ontwikkelingstest of bijvoorbeeld geheugen- en aandachtstaken. Soms vindt een persoonlijkheidsonderzoek plaats om inzicht te krijgen in de sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind. Het testmateriaal is afgestemd op het niveau en de leeftijd van het kind en bestaat uit spelmateriaal, vragen en opdrachten. De meeste kinderen hebben plezier in het psychologisch onderzoek. Meestal ervaren ze het contact en de aandacht die ze krijgen als positief. Ook kan u als ouder(s)/voogd gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen over uw kind.

Uitslag

De uitkomsten van het onderzoek bespreken we met u en indien wenselijk, of wanneer de leeftijd het toelaat, ook met uw kind. Wanneer behandeling nodig is, wordt besproken of deze plaats vindt op de afdeling medische psychologie of dat u hiervoor dient te worden doorverwezen naar een andere instelling.

Behandeling

Wanneer behandeling plaatsvindt op de afdeling medische psychologie bespreken we met u en uw kind waaruit deze bestaat. Soms worden de problemen van uw kind via u als ouders/voogd aangepakt wat betekent dat er een aantal gesprekken met u plaatsvindt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij baby’s die veel huilen of bij heel jonge kinderen met eet- of slaapproblemen. Bij oudere kinderen werken we vaak met het kind zelf. Meestal zijn er daarnaast ook gesprekken met de ouders.
Bij de behandeling van kinderen wordt gebruik gemaakt van materiaal en technieken die passen bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Ook huiswerkopdrachten kunnen een onderdeel van de behandeling zijn. In het ziekenhuis vinden in het algemeen kortdurende behandelingen plaats.

Ervaringsverhaal

Lees ook het ervaringsverhaal van Joris Houbraken