Thoraxpunctie

Radiologie

Door middel van een echografie prikt de radioloog de long aan. Met een holle naald zuigt hij weefsel of vocht op voor onderzoek.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op de onderzoektafel. Op de plaats van het te onderzoeken deel van de longen wordt de huid met gel ingesmeerd. Deze zorgt voor een goede geleiding van de geluidsgolven. De radioloog beweegt vervolgens een apparaatje over de huid, dat geluidsgolven uitzendt. Zo kan hij de long zichtbaar maken en de plaats die aangeprikt moet worden opzoeken. Deze plaats wordt afgedekt met een steriele doek en vervolgens plaatselijk verdoofd. De naald wordt onder echogeleide naar de aan te prikken plaats gebracht, waar wat weefsel of vocht weggenomen wordt.
Er wordt meestal meerdere keren geprikt om voldoende weefsel of vocht te hebben voor onderzoek. Na de punctie wordt de punctieplaats door de laborant(e) verzorgd. Direct na de punctie wordt er een controlefoto gemaakt.
De punctie zelf duurt 30 minuten. Na twee uur komt u terug voor een controlefoto. Is deze foto goed, dan mag u daarna naar huis.

Complicatie

Tijdens het onderzoek kan soms een kleine luchtlekkage via het gaatje in de long optreden. Dit kan een klaplong veroorzaken. Om deze reden maakt men de controlefoto.

Na het onderzoek

U gaat met bed terug naar de afdeling. In bed ligt u op de zijde waar u geprikt bent. U blijft zo liggen tot de tweede foto, na twee uur, gemaakt is. Op de afdeling mag u een lichte maaltijd eten.
Op de aanprikplaats kan een kleine bloeduitstorting en/of een beurs gevoel ontstaan.

Uitslag

Uw medisch specialist informeert u over de uitslag van het onderzoek.