Meekijken met een collega

Bij de pilot ‘Kijken in elkaars keuken’ (KIEK) leerden een huisarts en specialist uit MMC elkaars werkwerelden beter kennen. Doel was om de samenwerking tussen beiden te bevorderen en daarmee ook de kwaliteit van zorg te verbeteren. De pilot was een groot succes.

De setting werd ervaren als een soort informele intervisie. De deelnemers konden meekijken met hun collega vanuit een gelijkwaardige positie, zien hoe de andere arts communiceert met patiënten en hoe de praktijkorganisatie van de ander eruitziet. Ook maakten zij kennis met de dilemma’s die de ander tegenkomt en welke oplossingsstrategieën hij of zij hanteert.

Aanmelden

Gezien het succes wordt KIEK in de hele regio uitgerold om huisartsen en specialisten de gelegenheid te bieden te participeren. Voor zowel de huisarts als voor de specialist is accreditatie aangevraagd bij de KOH. Wilt u in een informele setting meekijken met een collega, dan kunt u zich aanmelden via e-mailadres
huisarts@mmc.nl. Vermeld daarbij uw naam, telefoonnummer en een eventuele voorkeur voor een specialist of huisarts. TransMáx benadert u hierna en biedt ondersteuning om KIEK voor u te realiseren.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ervaring

Huisarts Othon Eijsbouts en MDL-arts Jan Willem Straathof namen deel aan de pilot en deelden hun verhaal.

kiek - meekijken met een collega

Foto: ©jwastraathof